Stor brandrisk i stormskogen efter Gudrun

Stor brandrisk i stormskogen efter Gudrun

I efterdyningarna av stormen Gudrun har det aldrig varit så många arbetslag ute i de sydsvenska skogarna som nu. Det betyder risk för maskiner som går varma, träspån som virvlar runt och hamnar på glödheta avgasrör och faller ner i den torra skogen eller en slarvigt släckt cigarettfimp.

– Om det skulle börja brinna i den stormfällda skogen kan det snabbt bli mycket allvarligt. En ”vanlig” skogsbrand sprider sig relativt långsamt i tall- och granskog, cirka 1 till 10 meter per minut. I stormfällda områden kan det gå 10 till 20 gånger snabbare, säger Anders Blomqvist, chef för Länsförsäkringars lantbruksavdelning.

All personal som arbetar i skogen bör ha en grundläggande brandskyddsutbildning för att få kunskap om de vanligaste riskerna och enkla släckmetoder. Flera räddningstjänster kommer inom kort att tillhandahålla utbildning med inriktning på brand i den stormfällda skogen. Länsstyrelsen eller räddningstjänsten kan utfärda särskilda anvisningar när risken för brand bedöms som mycket stor – ta kontakt den lokala räddningstjänsten och kontrollera vad som gäller på aktuell plats.

– Länsförsäkringar rekommenderar starkt att utrusta skogsmaskinerna med fler handbrandsläckare, gärna skum eller lättvattensläckare då de är mycket effektiva mot brand i ris och mossa. Vid reparationsarbeten som kräver att svetsutrustning eller kap- slipmaskiner används gäller de särskilda brandskyddsföreskrifterna ”Heta arbeten”. Att inte följa detta regelverk ger vid skada betydande nedsättningar av eventuell försäkringsersättning, säger Anders Blomqvist.

För att hjälpa räddningstjänsten att hitta fram till brandplatsen är det till mycket stor hjälp om maskinförare och andra som arbetar i skogen förses med så kallat larmkort med uppgift om vilka koordinater arbetsplatsen har. Koordinaten ska samtliga fastighetsägare ha sedan tidigare. Det finns dock anledning att uppdatera uppgifterna med Räddningstjänsten.

För mer information:
Anders Blomqvist, chef Länsförsäkringars lantbruksavdelning: 08-588 413 50, 073-96 413 50

Dag Rosander, presschef Länsförsäkringar: 08-588 414 99, 073-96 414 99

Checklista för skogsarbete i stormfälld skog:

• Alla maskiner som arbetar i skogen ska ha fast monterad släckanläggning – oavsett värde
• Såväl maskinägare- och förare som markägare och avverkningsledare kan ställas till ansvar för åverkan på fornminnen
• Maskinens släckanläggning ska fungera och vara godkänd vid besiktning utförd inom de senaste 12 månaderna
• Städa skogsmaskinen regelbundet, helst efter varje arbetspass
• Särskilda behållare för använda filter, trasor med mera ska finnas
• Var uppmärksam på området kring maskinen – en brand kan uppstå av gnistor från band och redskap
• Flera handbrandsläckare samt en hink är bra att ha med för att släcka bränder som kan uppstå kring maskinen
• Ha god kontakt med lokal räddningstjänst så att särskilda skyddskrav uppmärksammas och uppfylls
• Se till att alltid ha rätt koordinater för arbetsplatsen
• Håll vägar framkomliga
• Uppmana utländska maskinägare om att se över och vid behov förstärka sitt brandskydd
• Anordna ordentliga uppställnings- och serviceytor för maskiner och servicevagnar. Utrusta dem med
handbrandsläckare och eldsäkra behållare för brännbart avfall som använda filter, trasor mm
• Markägare, entreprenör och maskinförare måste ha en bra dialog om förebyggande insatser, t ex var tillgängliga vattendrag kan finnas på arbetsplatsen (Vissa markägare har möjlighet till att använda ex flytgödseltunna för vattenbegjutning.)
• Markägare, entreprenör, avverkningsledare och maskinförare ska veta var det kan finnas fornminnen och skyddsvärda biotoper

Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex. Länsförsäkringar är Årets Sak- och Livbolag för andra året i rad enligt Affärsvärlden och utnämndes till Årets Bank av Privata Affärer 2002. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring med en marknadsandel på över 32 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är 12,0 procent och inom bank 3,0 procent. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 140 miljarder kronor.

Taggar

Bokmärk och dela