Länsförsäkringar Hypotek: Delårsrapport januari – mars 2005

Länsförsäkringar Hypotek: Delårsrapport januari – mars 2005

Sammanfattning
• Rörelseresultatet uppgick till 5,9 (10,1) Mkr.
• Bostadsutlåningen har ökat med 42 procent sedan mars 2004 och uppgick till 25,4
(17,9) miljarder kronor.
• Marknadsandelen avseende utlåning till småhus och bostadsrätter ökade till 2,6 (2,1)
procent.
• Kapitaltäckningsgraden uppgick till 11,6 (10,6) procent och primärkapitalrelationen
till 9,4 (8,6) procent.
• Nyutlåningen under årets tre första månader uppgick till 2,4 (2,1) miljarder kronor.
• Kreditförlusterna fortsätter att vara på en låg nivå. Återvinningarna översteg förlusterna
med +0,8 (+0,6) Mkr.
• Antalet bolånekunder ökade med 30 procent och uppgick till 73 000 (56 000).
• Länsförsäkringar Hypotek hamnade på en tredjeplats i årets undersökning Svenskt
Kvalitetsindex för bolåneinstitut.

Uppgifterna inom parentes avser januari–mars 2004.

Du hittar hela rapporten på www.lansforsakringar.se/info

För ytterligare information, kontakta:
Bengt Jerning, VD Länsförsäkringar Hypotek 08-588 415 81
bengt.jerning@lansforsakringar.se 073-964 15 81

Christer Baldhagen, Informationsdirektör, Länsförsäkringar AB 08-588 415 01
christer.baldhagen@lansforsakringar.se 070-579 70 66

Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex. Länsförsäkringar är Årets Sak- och Livbolag för andra året i rad enligt Affärsvärlden och utnämndes till Årets Bank av Privata Affärer 2002. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring med en marknadsandel på över 32 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är 12,0 procent och inom bank 3,0 procent. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 140 miljarder kronor.

Bokmärk och dela