Information från Länsförsäkringar Liv om solvens, konsolidering och avkastning, första kvartalet 2005

Information från Länsförsäkringar Liv om solvens, konsolidering och avkastning, första kvartalet 2005

– Med en solvens på 123 procent och en konsolidering på 104 procent har vi möjlighet att ta del av en positiv börsutveckling. Vår uppfattning att aktier skulle gå bättre än räntebärande investeringar infriades under första kvartalet, vilket gav godkända avkastningsnivåer. Vi är fortsatt positiva till aktier i förhållande till räntor, även om oljepriset, börsbolagens kvartalsrapporter och räntespekulationer kan orsaka stora svängningar, säger Hans Benndorf, vd Länsförsäkringar Liv.

Traditionell förvaltning
• Totalavkastningen för första kvartalet 2005 uppgick till 1,7 (3,1)* procent.
• Återbäringsräntan är för närvarande 4,0 procent före skatt och avgifter.
• Solvensen uppgick till 123 (124) procent.
• Konsolideringen uppgick till 104 (95) procent.

Nya Världen-förvaltning
• Nya Världens avkastning under första kvartalet 2005 uppgick till 2,0 (5,3) procent.

Fondförvaltning
• Alla fonder i Länsförsäkringars fondförsäkringsutbud, förutom en, gav positiv avkastning under det första kvartalet 2005.
• Alfred Berg Ryssland, Länsförsäkringar Småbolagsfond, Länsförsäkringar Fastighetsfond och Fidelity European Aggressive Fund var de fonder som hade bäst avkastning.
• I Länsförsäkringars fondförsäkringsutbud ingår, förutom Länsförsäkringars egna fonder, fonder från bland annat ABN Amro, Société Générale och Fidelity.

* Uppgifterna inom parentes avser, där inte annat anges, första kvartalet 2004.

Hela solvensrapporten finns bilagd detta pressmeddelande eller på: www.lansforsakringar.se/info

För mer information kontakta:

Hans Benndorf, vd Länsförsäkringar Liv 08-588 408 14
hans.benndorf@lansforsakringar.se 073-964 08 14

Dag Rosander, Presschef Länsförsäkringar 08-588 414 99
dag.rosander@lansforsakringar.se 073-96 414 99

Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex. Länsförsäkringar är Årets Sak- och Livbolag för andra året i rad enligt Affärsvärlden och utnämndes till Årets Bank av Privata Affärer 2002. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring med en marknadsandel på över 32 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är 12,0 procent och inom bank 3,0 procent. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 140 miljarder kronor.

Länsförsäkringar Liv. Kvartal 1, 2005.

Bokmärk och dela