LänsSpar våren 2005: Män dominerar risksparandet medan kvinnor trygghetssparar

LänsSpar våren 2005: Män dominerar risksparandet medan kvinnor trygghetssparar

När det skall risksparas står männen först i kön med sparande i aktier och aktiefonder. Sparandet i räntefonder och blandfonder domineras av kvinnorna, visar en ny undersökning av Länsförsäkringar.

– Markanta skillnader syns mellan hur män och kvinnor sparar. Även i attityden till framtida sparande och tron på bästa sparform finns åsiktsskillnader. Förklaringen ligger delvis i löneläget där män ligger högre och kvinnor lägre. Men det kan också finnas förklaringar som att männen generellt sett tar större risker än kvinnor, säger Elisabeth Hedmark, Länsförsäkringars privatekonom.

Så sparar män och kvinnor (i procent):

Män Kvinnor
Bankkonto 70 70
Aktier 38 29
Fonder 62 62
Pensions- och kapitalförs. 51 53

Så fördelar sig fondsparandet mellan män och kvinnor (i procent):

Män Kvinnor
Aktiefonder 66 47
Blandfonder 35 43
Räntefonder 25 30

Mera ur LänsSpar våren 2005:

• Sparviljan minskar, inte sedan hösten 2003 har så få uppgett att de tänker öka sitt sparande på ett halvt års sikt

• Fondsparandet tappar mark, 62 procent sparar i fonder jämfört med 66 procent för ett halvår sedan

• Drygt hälften av svenskarna sparar i privat pensions- och/eller liv-, spar- eller kapitalförsäkring

• Andelen som inte sparar över huvud taget har ökat. Drygt 16 procent av svenskarna har inget sparande alls jämfört med 15 procent för ett år sedan

Du hittar hela LänsSpar 10 våren 2005 bifogad detta pressmeddealnde och på: www.lansforsakringar.se/info

Totalt har 7 800 privatpersoner i åldrarna 16-69 år telefonintervjuats av Hermelin Nordic Research under perioden 4 februari till 24 februari 2005.

För ytterligare information kontakta:

Elisabeth Hedmark, privatekonom Länsförsäkringar
08-588 455 03
073-920 01 90
elisabeth.hedmark@lansforsakringar.se

Dag Rosander, presschef Länsförsäkringar AB
08-588 414 99
073-964 14 99
dag.rosander@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex. Länsförsäkringar är Årets Sak- och Livbolag för andra året i rad enligt Affärsvärlden och utnämndes till Årets Bank av Privata Affärer 2002. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring med en marknadsandel på över 32 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är 12,0 procent och inom bank 3,0 procent. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 140 miljarder kronor.

LänsSpar 10 Riksdelen

Bokmärk och dela