Ny rapport; Sambolagen ger en falsk trygghet

Bilder

ElisabethochEva

Dokument

Ladda ned PDF

Ny rapport; Sambolagen ger en falsk trygghet

En tredjedel av alla sammanlevande par lever idag som sambor. Sambolagen ger dock falsk trygghet. Många tror till exempel att bostad och bohag bodelas på samma sätt som för gifta. Det finns också situationer i samband med separation då den ena sambon kan få betala för den andres skulder. Länsförsäkringar har granskat situationen för sambor i rapporten ”Sambolagen – oäkta trygghet!”

– Vi har blivit förvånade över att så många sambor har dålig kunskap om vad som gäller om en av dem skulle dö eller om de skulle separera. Vi vill peka på vikten för sambor och blivande sambor att samtala om de här jobbiga frågorna som ofta börjar med ”tänk om”, säger Elisabeth Hedmark, privatekonom, och Eva Adolphson, välfärdsanalytiker på Länsförsäkringar.

Sambobegreppet tolkas olika i olika försäkringar och i vissa sammanhang är det enbart gifta som kan få ut försäkringsbeloppet. För att till exempel överföra premiepensionen till sin partner måste man vara gift.

– Det är rimligt att även sambor med gemensamma barn ska få den rätten. Eftersom ett samboförhållande inte uppstår vid en given tidpunkt utan ofta gradvis kan man vara sambo fastän man inte vet om det och man kan tro att man är sambo utan att vara det, säger Elisabeth och Eva.

Viktigt att tänka på:
• Det är viktigt att sambor delar lika på matkostnader och hushållsutgifter. Det blir orättvisa konsekvenser längre fram om den ena står för löpande kostnader och den andre köper kapitalvaror.
• Försäkringsskyddet och förmånstagarförordnande bör ses över regelbundet, framförallt vid ändrade familjeförhållanden.
• Sambor kan skriva samboavtal och avtala bort sambolagen helt eller delvis. Endast 18 procent av samboparen har gjort detta.
• Sambor ärver inte varandra.
• Sambor med gemensamma barn bör överväga att skriva inbördes testamente, även andra sambor bör fundera över detta.
• Enbart 24 procent av sambor med barn har skrivit testamente.

För ytterligare information, kontakta:

Elisabeth Hedmark, privatekonom Länsförsäkringar 073-920 01 90

Eva Adolphson, välfärdsanalytiker Länsförsäkringar 073-96 408 31

Dag Rosander, presschef Länsförsäkringar AB 073-96 414 99

Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex. Länsförsäkringar är Årets Sak- och Livbolag för andra året i rad enligt Affärsvärlden och utnämndes till Årets Bank av Privata Affärer 2002. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring med en marknadsandel på över 32 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är 12,0 procent och inom bank 3,0 procent. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 140 miljarder kronor.

http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/ImageArchive/Image.aspx?image_id=2770&lang=SV Eva Adolphson, välfärdsanalytiker och Elisabeth Hedmark, privatekonom Länsförsäkringar.

Bokmärk och dela