Ingen rädder för boräntan här

Ingen rädder för boräntan här

Trots att ränteanalytikerna tror att boräntona är på bottennivå och kommer att stiga på sikt, är en klar majoritet av låntagarna inte oroliga för räntehöjningar. Hela 82 procent känner ingen oro trots att många av dem har stora lån, visar en ny undersökning av Länsförsäkringar.

– Även om inflationen och räntorna är låga för tillfället kommer de att vända upp förr eller senare. Den som har stora lån och dåligt beredskap för detta får problem längre fram, säger Elisabeth Hedmark, Länsförsäkringars privatekonom.

Endast 16 procent är oroliga för att räntan kommer att stiga medan 2 procent svarar att de inte vet. De som inte vet hur stora lån de har och personer med stora lån är mest oroliga att räntan skall stiga. Hälften av dem som känner oro har vidtagit åtgärder som till exempel extraamortering och bindning av ränta.

– Oavsett storlek på lånen är det en god idé att räkna på vilka räntehöjningar privatekonomin tål. Genom att dela upp lånen på olika löptider skyddar man sig mot obehagliga överraskningar, säger Elisabeth Hedmark.

Så här påverkas ett lån på 1,5 miljoner kronor vid olika räntehöjningar:

Höjning med Ger ökad månadskostnad efter skatt med

1 procentenhet 875 kronor
2 procentenheter 1 750 kronor
3 procentenheter 2 625 kronor

Totalt har 7 800 privatpersoner i åldrarna 16-69 år telefonintervjuats av Hermelin Nordic Research under perioden 4 februari till 24 februari 2005.

För ytterligare information kontakta:

Elisabeth Hedmark, privatekonom Länsförsäkringar
08-588 455 03
073-920 01 90
elisabeth.hedmark@lansforsakringar.se

Dag Rosander, Presschef Länsförsäkringar AB
08-588 414 99
073-964 14 99
dag.rosander@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex. Länsförsäkringar är Årets Sak- och Livbolag för andra året i rad enligt Affärsvärlden och utnämndes till Årets Bank av Privata Affärer 2002. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring med en marknadsandel på över 32 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är 12,0 procent och inom bank 3,0 procent. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 140 miljarder kronor.

Bokmärk och dela