Årsredovisningar för Länsförsäkringar Bank och Länsförsäkringar AB 2004

Årsredovisningar för Länsförsäkringar Bank och Länsförsäkringar AB 2004

Från och med tisdag den 22 mars 2005 finns digitala versioner av årsredovisningar för Länsförsäkringar Bank och Länsförsäkringar AB tillgängliga på www.lansforsakringar.se/info.

De tryckta versionerna är klara för distribution måndagen den 4 april.

För ytterligare information, kontakta:
Dag Rosander 08-588 414 99
Presschef Länsförsäkringar AB 073-964 14 99
dag.rosander@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex. Länsförsäkringar är Årets Sak- och Livbolag för andra året i rad enligt Affärsvärlden och utnämndes till Årets Bank av Privata Affärer 2002. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring med en marknadsandel på över 32 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är 12,0 procent och inom bank 3,0 procent. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 140 miljarder kronor.

Bokmärk och dela