Män sparar nästan dubbelt så mycket som kvinnor till privat pension

Män sparar nästan dubbelt så mycket som kvinnor till privat pension

Risken att kvinnor får sämre ekonomi än män efter pensionering är stor. Män sparar betydligt större summor till privat pension än kvinnor, visar en ny undersökning av Länsförsäkringar.

Undersökningen visar att män i genomsnitt sparar 13 400 kronor om året till privat pension. Motsvarande siffra för kvinnor är bara 7 200 kronor om året.

– Det är kvinnor i lägre inkomstgrupper, de som verkligen behöver komplettera den allmänna pensionen med privat pensionssparande, som kommer att drabbas hårdast, säger Eva Adolphson, Länsförsäkringars välfärdsanalytiker.

Trots att fler kvinnor än män pensionssparar privat, sätter kvinnorna in avsevärt lägre belopp. I kategorin som sparar 3 000 kronor eller mindre om året befinner sig 16 procent av männen och 25 procent av kvinnorna. Bland dem som sparar över 12 000 kronor om året är 21 procent män men bara 9 procent kvinnor.

– Den som vill påverka sin pension bör planera för den tidigt. Små belopp blir stora på lång sikt och dessutom är sparandet skattegynnat, säger Eva Adolphson.

Totalt har 7 800 privatpersoner i åldrarna 16-69 år telefonintervjuats av Hermelin Nordic Research under perioden 4 februari till 24 februari 2005.

För ytterligare information kontakta:

Eva Adolphson, välfärdsanalytiker Länsförsäkringar
08-588 408 31
073-96 408 31
eva.adolphson@lansforsakringar.se

Dag Rosander, presschef Länsförsäkringar AB
08-588 414 99
073-964 14 99
dag.rosander@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex. Länsförsäkringar är Årets Sak- och Livbolag för andra året i rad enligt Affärsvärlden och utnämndes till Årets Bank av Privata Affärer 2002. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring med en marknadsandel på över 32 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är 12,0 procent och inom bank 3,0 procent. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 140 miljarder kronor.

Bokmärk och dela