Stor majoritet av befolkningen vill pensioneras senast vid 61 år

Stor majoritet av befolkningen vill pensioneras senast vid 61 år

En ny undersökning som Sifo genomfört på uppdrag av Länsförsäkringar och Svenskt Näringsliv visar att 62 procent av männen och 63 procent av kvinnorna vill gå i pension senast vid 61 års ålder. Endast 5 procent av männen och 4 procent av kvinnorna vill gå i pension efter 65 års ålder.

– Mot den bakgrunden är det märkligt att den politiska debatten i stor utsträckning handlar om att förlänga arbetslivet för den äldre arbetskraften när det finns flera hundratusen yngre i yrkesverksam ålder som inte arbetar. All kraft borde i stället läggas på att skapa förutsättningar för att få yngre människor att börja arbeta, säger Eva Adolphson, Länsförsäkringars välfärdsanalytiker.

I dag står cirka 1,3 miljoner människor under 65 år utanför arbetsmarknaden. Hit räknas personer med sjukpenning, sjukersättning, förtidspension, a-kassa, försörjningsstöd och personer som deltar i arbetsmarknadspolitiska program.

– Det är viktigt för Sverige att ha en stor andel av befolkningen i arbete för att bevara de offentliga trygghetssystemen. Naturligtvis finns det människor som inte kan arbeta, till exempel svårt sjuka, men jag är övertygad om att det finns flera hundratusen personer i yngre åldrar som både kan och vill göra en insats på arbetsmarknaden, säger Eva Adolphson.

Läs mer i senaste numret av Trygghetsutsikter som är bifogat detta pressmeddelande.

För ytterligare information kontakta:

Eva Adolphson
Välfärdsanalytiker Länsförsäkringar
08-588 408 31
073-96 408 31
eva.adolphson@lansforsakringar.se

Dag Rosander
Presschef Länsförsäkringar AB
08-588 414 99
073-96 414 99
dag.rosander@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex. Länsförsäkringar är Årets Sak- och Livbolag för andra året i rad enligt Affärsvärlden och utnämndes till Årets Bank av Privata Affärer 2002. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring med en marknadsandel på över 32 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är 12,0 procent och inom bank 3,0 procent. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 140 miljarder kronor.

Trygghetsutsikter

Bokmärk och dela