4 av 10 riskerar boendet om ekonomin försämras med 2 000 kronor

4 av 10 riskerar boendet om ekonomin försämras med 2 000 kronor

Många svenskar har alldeles för små marginaler i privatekonomin. 39 procent uppger att de inte har råd att bo kvar i sin nuvarande bostad om kostnaden ökar eller den disponibla inkomsten minskar med 2 000 kronor i månaden. Det visar en ny undersökning av Länsförsäkringar.

– Förvånansvärt många har alldeles för små marginaler i privatekonomin. Den som blir arbetslös eller långtidssjukskriven kan få stora problem med att få ekonomin att gå ihop. För en barnfamilj kan det räcka att maxtaxan slopas, säger Elisabeth Hedmark, Länsförsäkringars privatekonom.

Undersökningen visar också att 16 procent inte kan bo kvar om privatekonomin försämras med 1 000 kronor i månaden. Vid en försämring på 3 000 kronor kan 54 procent tvingas flytta och vid en försämring på 4 000 kronor får 67 procent svårt att bo kvar. Blir försämringen hela 5 000 kronor riskerar tre av fyra, 74 procent, att få söka ny och billigare bostad.

– Den samlade bilden ger att alltför många har alltför små marginaler i privatekonomin. Räntehöjningar och ett mindre generöst samhälle kan försätta många i knipa, säger Elisabeth Hedmark.

Bra att tänka på:

•Gör en budget för det kommande året, månad för månad. Då ser du vad du har att röra dig med och hur mycket du kan spara.

•Sätt undan ett bestämt belopp varje månad för räkningar. Då slipper du obehagliga överraskningar och får samtidigt en bra totalkontroll på din ekonomi.

•Grunden för en trygg ekonomi är ett riskfritt buffertsparande för oförutsedda utgifter.

•Se över din lånebild. Du kan tjäna mycket på att byta till en bank med låg ränta.

•Om marginalen i den egna ekonomin är liten kan det vara en fördel att binda hela eller en del av lånet.

Totalt har 7 800 privatpersoner i åldrarna 16-69 år telefonintervjuats av Hermelin Nordic Research under perioden 4 februari till 24 februari 2005.

För ytterligare information kontakta:

Elisabeth Hedmark, privatekonom Länsförsäkringar 08-588 455 03
elisabeth.hedmark@lansforsakringar.se 073-920 01 90

Dag Rosander, presschef Länsförsäkringar AB 08-588 414 99
dag.rosander@lansforsakringar.se 073-964 14 99

Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex. Länsförsäkringar är Årets Sak- och Livbolag för andra året i rad enligt Affärsvärlden och utnämndes till Årets Bank av Privata Affärer 2002. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring med en marknadsandel på över 32 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är 12,0 procent och inom bank 3,0 procent. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 140 miljarder kronor.

Bokmärk och dela