Länsförsäkringar lanserar Kapitalpension

Länsförsäkringar lanserar Kapitalpension

Från och med fredagen den 25 februari kan Länsförsäkringar erbjuda kunderna ett sparande i Kapitalpension med återbetalningsskydd. Minsta insättning är 250 000 kronor och produkten innehåller ett återbetalningsskydd.

– Sparande i Kapitalpension är befriat från förmögenhetsskatt och avkastningsskatten är låg. Man betalar inte heller någon kapitalvinstskatt vid fondbyten. Pengarna är dessutom skattefria när de betalas ut medan inbetalningarna inte är avdragsgilla. Det gör det till ett bra alternativ för den som vill placera större belopp, säger Jonas Derninger, affärsområdeschef på Länsförsäkringar Liv.

I Länsförsäkringars Kapitalpension ingår ett återbetalningsskydd. Det innebär att värdet på sparandet betalas ut till de efterlevande om försäkringstagaren skulle avlida.

Länsförsäkringar erbjuder ett stort antal fonder. Både egna fonder och fonder från andra stora förvaltare som Fidelity Investments, ABN AMRO och Lannebo Fonder.

Årsavgiften är för närvarande 240 kronor samt 0,60 procent av värdet av sparandet. En förvaltningsavgift för de fonder som väljs tillkommer. Varje år betalar Länsförsäkringar avkastningsskatt på sparandet. Skatten är för närvarande 0,65 procent av värdet.

För ytterligare information kontakta:

Jonas Derninger, Länsförsäkringar Liv 08-588 404 96
jonas.derninger@lansforsakringar.se 073-96 404 96

Dag Rosander, presschef Länsförsäkringar AB 08-588 414 99
dag.rosander@lansforsakringar.se 073-96 414 99

Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex. Länsförsäkringar är Årets Sak- och Livbolag för andra året i rad enligt Affärsvärlden och utnämndes till Årets Bank av Privata Affärer 2002. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring med en marknadsandel på över 32 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är 12,0 procent och inom bank 3,0 procent. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 140 miljarder kronor.

Bokmärk och dela