Länsförsäkringar Stockholm får ny VD

Länsförsäkringar Stockholm får ny VD

I maj tillträder Hans Benndorf som VD för Länsförsäkringar Stockholm och lämnar samtidigt som VD för Länsförsäkringar Liv.

– Hans Benndorf är med sin gedigna erfarenhet av försäkring och sparmarknad rätt person att leda arbetet och utveckla bolagets position på Stockholmsmarknaden, säger Bengt Ljungqvist, styrelseordförande Länsförsäkringar Stockholm.

– Länsförsäkringar Stockholm har som långsiktigt mål att markant öka tillväxten inom samtliga tre kärnaffärer: sakförsäkring, livförsäkring och bank, fortsätter Bengt Ljungqvist.

– Kraftig marknadstillväxt för Länsförsäkringar Stockholm är en strategiskt viktig fråga för hela länsförsäkringsgruppen. Det skall bli spännande och stimulerande att få arbeta med att förverkliga dessa mål, säger Hans Benndorf.

Under Hans Benndorfs tid som VD för Länsförsäkringar Liv har resultatet vänt uppåt och pekar inom alla områden i rätt riktning: marknadsandelen mätt som nyförsäljning har ökat, andelen på den viktiga tjänstepensionsmarknaden har vuxit och driftsresultatet är i balans.

– Hans Benndorf har gjort ett fantastiskt arbete och nu är grunden lagd för kraftig tillväxt för länsförsäkringsgruppens livförsäkringsverksamhet, säger Tommy Persson, styrelseordförande Länsförsäkringar Liv.

– Arbetet med att rekrytera ny VD för Länsförsäkringar Liv har startat. Jag räknar med att kunna presentera ersättare samtidigt som Hans Benndorf går till Länsförsäkringar Stockholm, fortsätter Tommy Persson.

Fakta Länsförsäkringar Stockholm:

• Länsförsäkringar Stockholm är ett av 24 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag som ingår i länsförsäkringsgruppen.

• Marknaden är Stockholms län, från Nynäshamn och Södertälje i söder till Norrtälje i norr. Länsförsäkringar Stockholm har cirka 450 000 kunder inom sakförsäkring, livförsäkring och bank.

• Premieinkomsten inom sakförsäkring uppgår till cirka 1 900 Mkr, affärsvolymen inom bank är drygt 8 000 Mkr och premieinkomsten inom livförsäkring drygt 2 000 Mkr.

För ytterligare information kontakta:

Bengt Ljungqvist, styrelseordförande Länsförsäkringar Stockholm, 070-565 52 68

Hans Benndorf, VD Länsförsäkringar Liv, 08-588 408 14, 073-964 08 14
hans.benndorf@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex. Länsförsäkringar är Årets Sak- och Livbolag för andra året i rad enligt Affärsvärlden och utnämndes till Årets Bank av Privata Affärer 2002. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring med en marknadsandel på över 32 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är 12,0 procent och inom bank 3,0 procent. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 140 miljarder kronor.

Bokmärk och dela