Länsförsäkringar tar upp kampen mot försäkringsbedrägerier

Länsförsäkringar tar upp kampen mot försäkringsbedrägerier

Under 2004 ökade Länsförsäkringar insatserna för att motverka försök till försäkringsbedrägerier. Summan av stoppade utbetalningar till följd av oriktiga krav uppgick till 90 miljoner kronor, jämfört med 85 miljoner kronor 2003.

– Försäkringsbedrägerier medför ökade kostnader som drabbar den stora merparten skötsamma försäkringstagare. Det är vår skyldighet gentemot dessa att se till att fuskarna åker dit, säger Gertrud Lehmann, utredningschef på Länsförsäkringar.

Ökningen av stoppade utbetalningar beror bland annat på en medveten satsning på fler utredningsinspektörer, under året har fyra nya inspektörer anställts. Det totala antalet uppgår nu till 36 stycken.

– Vi har också lagt ned resurser på att förbättra och utveckla olika tekniska hjälpmedel. Oklara försäkringsärenden och nya bedrägeritrender upptäcks idag i tidigare skeden än föregående år, säger Gertrud Lehmann.

Fakta om bedrägerier:

• Under 2004 genomförde Länsförsäkringar 1 570 utredningar om oriktiga krav
• 565 konstaterade fall var relaterade till motorförsäkring
• 339 konstaterade fall var relaterade till hem/villahem-försäkring
• 38 konstaterade fall var relaterade till övrig försäkring

För ytterligare information kontakta:

Gertrud Lehmann, utredningschef Länsförsäkringar AB 08-588 415 51
gertud.lehmann@lansforsakringar.se 073-96 415 51

Dag Rosander, presschef Länsförsäkringar AB 08-588 414 99
dag.rosander@lansforsakringar.se 073-96 414 99

Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex. Länsförsäkringar är Årets Sak- och Livbolag för andra året i rad enligt Affärsvärlden och utnämndes till Årets Bank av Privata Affärer 2002. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring med en marknadsandel på över 32 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är 11,5 procent och inom bank 2,9 procent. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 140 miljarder kronor.

Bokmärk och dela