Länsförsäkringar Hypotek bokslutskommuniké 2004: Boendeutlåningen upp 47 procent på ett år

Länsförsäkringar Hypotek bokslutskommuniké 2004: Boendeutlåningen upp 47 procent på ett år

2004 i korthet:
• Utlåningen ökade med 7,6 miljarder kronor till 23,8 miljarder kronor vilket är en ökning
med 47 procent.
• Den genomsnittliga nyutlåningen uppgick till 844 (815) Mkr per månad.
• Marknadsandelen för småhus och bostadsrätter ökade från 1,9 procent till 2,5 procent.
• Antalet bolånekunder ökade med 37 procent och uppgick till 70 000 (51 000).
• Den genomsnittliga handläggningstiden för nya lån har under året halverats.
• Rörelseresultatet uppgick till 27,0 (50,1) Mkr.
• Räntenettot har ökat med 30 procent till157 (121) Mkr.
• Kreditförlusterna fortsätter vara på en låg nivå.
• Kapitaltäckningsgraden uppgick till 11,28 (8,68) procent och primärkapitalrelationen
till 9,13 (8,24) procent.

Uppgifterna inom parentes avser 2003.

Du hittar hela kommunikén bifogad detta pressmeddelande eller på www.lansforsakringar.se/info

För ytterligare information, kontakta:

Bengt Jerning, VD Länsförsäkringar Hypotek AB 08-588 415 81
bengt.jerning@lansforsakringar.se 073-96 415 81

Christer Baldhagen, Informationsdirektör, Länsförsäkringar AB 08-588 415 01
christer.baldhagen@lansforsakringar.se 070-579 70 66

Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex. Länsförsäkringar är Årets Sak- och Livbolag för andra året i rad enligt Affärsvärlden och utnämndes till Årets Bank av Privata Affärer 2002. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring med en marknadsandel på över 32 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är 11,5 procent och inom bank 2,9 procent. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 140 miljarder kronor.

Bokmärk och dela