Länsförsäkringar Livs solvens, konsolidering och avkastning

Länsförsäkringar Livs solvens, konsolidering och avkastning

– Vi tror på en fortsatt bättre utveckling för aktier än för räntebärande värdepapper under 2005. Vi har därför den högsta andelen aktier av svenska livbolag. Med en solvens på 123 procent och en konsolidering på 103 procent har vi också en bra buffert för att behålla en av de högsta återbäringsräntorna. Med bra produkter och gynnsamma nyckeltal står vi väl rustade för att ta större plats på marknaden under 2005, säger Hans Benndorf, VD Länsförsäkringar Liv.

Sammanfattning kvartal fyra, 2004:

Traditionell förvaltning
• Totalavkastningen för 2004 uppgick till 6,8 (8,5)* procent.
• Återbäringsräntan är för närvarande 4,0 procent före avkastningsskatt och avgifter.
• Solvensen uppgick till 123 (122) procent.
• Konsolideringen uppgick till 103 (92) procent.

Nya Världen-förvaltning
• Avkastningen för 2004 uppgick till 9,6 (12,5) procent.

Fondförvaltning
• De flesta fonder i Länsförsäkringars fondförsäkringsutbud gav positiv avkastning under 2004.

* Uppgifterna inom parentes avser, där inte annat anges, de fyra första kvartalen 2003.

Hela solvensrapporten finns på www.lansforsakringar.se/info

För ytterligare information kontakta:

Hans Benndorf, VD Länsförsäkringar Liv 08-588 408 14
hans.benndorf@lansforsakringar.se 073-964 08 14

Dag Rosander, Presschef Länsförsäkringar AB 08-588 414 99
dag.rosander@lansforsakringar.se 073-964 14 99

Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex. Länsförsäkringar är Årets Sak- och Livbolag för andra året i rad enligt Affärsvärlden och utnämndes till Årets Bank av Privata Affärer 2002. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring med en marknadsandel på över 32 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är 11,5 procent och inom bank 2,9 procent. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 140 miljarder kronor.

Solvens och konsolidering kvartal fyra, 2004

Bokmärk och dela