Länsförsäkringars Konjunkturprognos 2005:1 Urstark konjunktur och tillväxt 2005 och 2006

Länsförsäkringars Konjunkturprognos 2005:1 Urstark konjunktur och tillväxt 2005 och 2006

Länsförsäkringar räknar med en betydligt starkare tillväxt i Sverige än i kontinentaleuropa. Låg ränta, ett bättre arbetsmarknadsklimat och företag som andas ökad optimism bidrar till detta.

– Allt pekar mot ett fortsatt konjunkturuppsving under den närmaste tvåårsperioden. Låginflationsmiljön består och jobben kommer. Riksbanken väntar till slutet av året med räntehöjningar och börsen kommer att gå bra under 2005, säger Marie Giertz, Länsförsäkringars chefekonom.

Prognosen bygger på följande teman:
• Svensk ekonomi går på högvarv. Under 2005 och 2006 är det svårt att hitta faktorer som skulle kunna bromsa framfarten.
• Mot bakgrund av ett allt starkare efterfrågeläge väntar vi oss att jobben kommer.
• Sverige lever i en låginflationsmiljö.
• Räntehöjningar dröjer till slutet av 2005.
• Den svenska börsen går bra 2005.

Konjunkturprognosen finns i sin helhet på Länsförsäkringars hemsida www.lansforsakringar.se/info

För ytterligare information kontakta:
Marie Giertz, Chefekonom Länsförsäkringar AB 08-588 419 68
marie.giertz@lansforsakringar.se 073-96 419 68

Claes Ahrel, Aktiestrateg Länsförsäkringar AB 08-588 419 84
claes.ahrel@lansforsakringar.se 073-96 419 84

Dag Rosander, Presschef Länsförsäkringar AB 08-588 414 99
dag.rosander@lansforsakringar.se 073-96 414 99

Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex. Länsförsäkringar är Årets Sak- och Livbolag för andra året i rad enligt Affärsvärlden och utnämndes till Årets Bank av Privata Affärer 2002. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring med en marknadsandel på över 32 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är 11,5 procent och inom bank 2,9 procent. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 140 miljarder kronor.

Konjunkturprognos 1:2005

Bokmärk och dela