Återförsäkring skyddar Länsförsäkringars kunder mot premiehöjningar

Återförsäkring skyddar Länsförsäkringars kunder mot premiehöjningar

Naturkatastrofen i Sydostasien och stormen i Sverige har på olika sätt satt djupa spår i många svenskars vardag. Skadorna till följd av stormen uppgår i dagsläget till 2,6 miljarder kronor för länsförsäkringsgruppen.

– Men tack vare ett väl fungerande återförsäkringsskydd drabbar dessa skadekostnader Länsförsäkringar och dess kunder i relativt liten utsträckning, säger Tor Mellbye, chef återförsäkring Länsförsäkringar AB.

Återförsäkring är en försäkring för försäkringsbolagen som tecknas i stora och globala återförsäkringsbolag.

När det gäller stormen börjar Länsförsäkringars återförsäkringsprogram vid 100 miljoner kronor, vilket innebär att 2,5 miljarder kronor täcks av återförsäkringen.

– Länsförsäkringar skyddar sig alltid mot stora naturkatastrofer och därför står vi väl rustade för den här typen av skador, säger Tor Mellbye.

När det gäller naturkatastrofen i Sydostasien är kostnaderna ännu svåra att överblicka, men den maximala kostnaden efter återförsäkring väntas bli 120 miljoner kronor.

För ytterligare information kontakta:

Tor Mellbye, chef återförsäkringar Länsförsäkringar AB, 08-588 410 04, 073-964 10 04
tor.mellbye@lansforsakringar.se

Dag Rosander, presschef Länsförsäkringar AB, 08-588 414 99, 073-964 14 99
dag.rosander@lansforskringar.se

Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex. Länsförsäkringar är Årets Sak- och Livbolag för andra året i rad enligt Affärsvärlden och utnämndes till Årets Bank av Privata Affärer 2002. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring med en marknadsandel på över 32 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är 11,5 procent och inom bank 2,9 procent. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 140 miljarder kronor.

Bokmärk och dela