Positiv avkastning i Länsförsäkringars fonder 2004

Positiv avkastning i Länsförsäkringars fonder 2004

Merparten av Länsförsäkringars fonder gav positiv avkastning under 2004. Fastighetsfonden steg mest med nära 49 procent. Småbolagsfonden steg med 30 procent och Sverigefonden med drygt 17 procent.

– Fondspararna har nu fått uppleva två år i rad med bra avkastning. Det är också trevligt att kunna konstatera att två av våra fonder, Fastighetsfonden och Småbolagsfonden, har gått exceptionellt bra både i absoluta tal och jämfört med index, säger Åke Gustafson, VD Länsförsäkringar Fonder.

De av Länsförsäkringars fonder som placerar i svenska aktier gav bäst avkastning under förra året. Fastighetsfonden var den fond som steg mest, nära 49 procent, vilket var bättre än konkurrenterna i klassen fastighetsfonder. Förvaltaren Gunnar Lindberg från Alfred Berg fick därför en guldstjärna i Dagens Industris och Morningstars fondutmärkelse Årets Stjärnförvaltare.

Samtliga Länsförsäkringars räntefonder gav positiv avkastning under 2004. Länsförsäkringars blandfond Trygghetsfonden steg drygt 8 procent. Den goda utvecklingen för svenska aktier och obligationer bidrog positivt till avkastningen.

Fond-i-fond offensiv steg 3,1 procent under 2004. Fond-i-fond normal steg 2,9 procent medan Fond-i-fond försiktig steg 3,5 procent.

Nordamerikafonden och Mega Nordamerika sjönk med 5,1 respektive 4,5 procent. Att fonderna gick ned beror dels på bolagsvalen, men även på dollarns försvagning.

Enligt Länsförsäkringars aktiestrateg Claes Ahrel fortsätter den positiva börstrenden i år.
– Jag tror på fortsatt stigande aktiemarknader under 2005. Bra värdering, god vinsttillväxt och mycket pengar i kassan hos många bolag talar för det. Men uppgången blir inte extrem med tanke på att den pågått ända sedan inledningen av 2003.

Kortversionen av årsrapporten för Länsförsäkringars fonder hittar du på www.lansforsakringar.se/info

För ytterligare information, kontakta:
Åke Gustafson, VD Länsförsäkringar Fonder 08-588 409 49
ake.gustafson@lansforsakringar.se 073-964 09 49

Claes Ahrel, Länsförsäkringars aktiestrateg 08-588 419 84
Claes.ahrel@lansforsakringar.se 073-96 419 84

Dag Rosander, presschef Länsförsäkringar AB 08-588 414 99
dag.rosander@lansforsakringar.se 073-96 414 99

Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex. Länsförsäkringar är Årets Sak- och Livbolag för andra året i rad enligt Affärsvärlden och utnämndes till Årets Bank av Privata Affärer 2002. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring med en marknadsandel på över 32 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är 11,5 procent och inom bank 2,9 procent. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 140 miljarder kronor.

Taggar

Bokmärk och dela