Länsförsäkringar höjer sparräntan för stormdrabbade skogsägare

Länsförsäkringar höjer sparräntan för stormdrabbade skogsägare

Den storm som under årets första dagar drabbade framför allt södra Sverige har vållat stor förödelse för de svenska skogsägarna. Länsförsäkringar har en relation med fler än 80 procent av Sveriges lantbrukare och skogsägare.

Normalt har vanliga Placerings-, Skogs- och Skogsskadekonton en ränta på 1,40 procent och Länsförsäkringar hoppas att höjningen kan underlätta något för de drabbade.

För att hjälpa de utsatta kunderna har Länsförsäkringar beslutat att erbjuda ”Placeringskonto Storm” med en ränta på 1,85 procent. Den högre räntan gäller tills kunden väljer en långsiktig placeringsform för pengarna, till exempel ett Skogsskadekonto. Länsförsäkringars Skogs- och Skogsskadekonton för stormdrabbade har nu en ränta på 1,85 procent.

Också i det korta perspektivet kan skogsbrukare komma att behöva ekonomiskt stöd. Finns behov av tillfälliga lån i väntan på att skadeersättningen betalas ut, hjälper Länsförsäkringar till även med det.

För ytterligare information kontakta:

Tomas Johansson, vd Länsförsäkringar Bank AB, 08-588 419 82, 073-964 19 82

Dag Rosander, presschef Länsförsäkringar AB, 08-588 414 99, 073-964 14 99

Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex. Länsförsäkringar är Årets Sak- och Livbolag för andra året i rad enligt Affärsvärlden och utnämndes till Årets Bank av Privata Affärer 2002. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring med en marknadsandel på över 32 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är 11,5 procent och inom bank 2,9 procent. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 140 miljarder kronor.

Bokmärk och dela