Flyttskatten slår hårt mot fondspararna

Flyttskatten slår hårt mot fondspararna

Dagens regler tvingar fondspararna att betala kapitalvinstskatt vid byte av fonder. Detta missgynnar inte bara fondspararna, utan hämmar även konkurrensen på fondmarknaden. Länsförsäkringar anser att dagens regelverk måste ses över, särskilt efter en genomförd undersökning som visar att fler än 6 av 10 fondsparare skulle byta fonder oftare om skatten slopades.

Fondsparandet ökar och mer än sju av tio svenskar äger andelar i någon form av värdepappersfond. Av personer mellan 35 och 49 år sparar 90 procent i fonder. I genomsnitt består närmare en tredjedel av hushållens tillgångar av fondsparande.

Är en sparare missnöjd med sin fond eller förvaltare måste han eller hon betala 30 procent av eventuell värdeökning i skatt vid byte till annan. Detta hindrar den enskilde fondspararen att själv bestämma över sitt sparande.

– Vi anser att kapitalvinstskatten vid fondbyten bör avskaffas. Det är orättvist att fondsparare inte har möjlighet att välja fonder och förvaltare efter eget önskemål utan att det skall kosta pengar, säger Åke Gustafson, vd Länsförsäkringar Fonder.

Hindret för den enskilde fondspararen innebär också ett hinder för konkurrensen på fondmarknaden. De fyra storbankerna står för nära tre fjärdedelar av fondmarknaden, och en mer dynamisk marknad skulle minska dessa skeva förhållanden.

– Det är på tiden att riksdagen och regeringen uppmärksammar och prioriterar den här frågan, säger Åke Gustafson.

Tidigare undersökningar från både Konkurrensverket och Statistiska centralbyrån visar att nuvarande skattesystem missgynnar fondspararna och begränsar konkurrensen.

För ytterligare information, kontakta:

Åke Gustafson, vd Länsförsäkringar Fonder
08-588 409 49
073-964 09 49
ake.gustafson@lansforsakringar.se

Dag Rosander, presschef Länsförsäkringar AB
08-588 414 99
073-964 14 99
dag.rosander@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex. Länsförsäkringar är Årets Sak- och Livbolag för andra året i rad enligt Affärsvärlden och utnämndes till Årets Bank av Privata Affärer 2002. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring med en marknadsandel på över 32 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är 11,5 procent och inom bank 2,9 procent. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 140 miljarder kronor.

Bokmärk och dela