Länsförsäkringar inför flytträtt för tjänstepensioner

Länsförsäkringar inför flytträtt för tjänstepensioner

Länsförsäkringar inför flytträtt för nytecknade tjänstepensioner från 1 januari 2005. Flytträtten avser produkten Friplan och gäller oavsett om försäkringen har traditionell förvaltning, fondförvaltning eller Nya Världen-förvaltning. Sedan tidigare har Länsförsäkringar infört flytträtt för nytecknad Privat pension och för vissa avtalsprodukter.

– Vi tycker att införandet av flytträtt är naturligt. Det ökar konkurrensen och kunderna ser det som en självklarhet, säger Hans Benndorf, VD Länsförsäkringar Liv.

Flytträtten för tjänstepension innebär att pensionskapitalet kan flyttas i en försäkring hos Länsförsäkringar till en pensionsförsäkring i ett annat försäkringsbolag. Avgiften för att flytta pensionskapitalet från Länsförsäkringar är för närvarande 1 000 kronor. Till det kommer en rörlig avgift som är 1-13 procent av försäkringens värde. Avgiftens storlek är beroende av hur gammal försäkringen är.

Pensionskapital kan också flyttas från en pensionsförsäkring i ett annat försäkringsbolag till en försäkring hos Länsförsäkringar. I det fallet tar inte Länsförsäkringar ut någon avgift.

För ytterligare information kontakta:

Hans Benndorf, VD Länsförsäkringar Liv 08-588 408 14
hans.benndorf@lansforsakringar.se 073-96 408 14

Dag Rosander, Presschef Länsförsäkringar AB 08-588 414 99
dag.rosander@lansforsakringar.se 073-96 414 99

Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex. Länsförsäkringar är Årets Sak- och Livbolag för andra året i rad enligt Affärsvärlden och utnämndes till Årets Bank av Privata Affärer 2002. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring med en marknadsandel på över 32 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är 11,5 procent och inom bank 2,9 procent. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 140 miljarder kronor.

Bokmärk och dela