Så gäller Länsförsäkringars livförsäkringar

Så gäller Länsförsäkringars livförsäkringar

Alla försäkringar gäller fullt ut utan några inskränkningar för naturkatastrofer. De livförsäkringar som kan bli aktuella på grund av den inträffade naturkatstrofen är liv- och pensionsförsäkring, sjuk- och olycksfallsförsäkring, premiebefrielseförsäkring, dödsfallsförsäkring samt gruppförsäkringar.

Länsförsäkringar har hög beredskap för ett ökat antal anmälningar av försäkringsfall. I dagsläget gäller normalt anmälningsförfarande och vanliga handläggningsrutiner. Länsförsäkringars erfarenheter från Estonia-katastrofen är att det kan bli aktuellt att, i samråd med berörda myndigheter, se över möjligheten att korta ned de nödvändiga utredningstiderna. Detta gäller framförallt myndigheternas utredning av och registrering av dödsfall.

För ytterligare information kontakta:

Raoul Telander 08-588 403 07
Chefjurist Länsförsäkringar Liv 070-574 91 84
raoul.telander@lansforsakringar.se

Dag Rosander 08-588 414 99
Presschef Länsförsäkringar AB 073-964 14 99
dag.rosander@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex. Länsförsäkringar är Årets Sak- och Livbolag för andra året i rad enligt Affärsvärlden och utnämndes till Årets Bank av Privata Affärer 2002. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring med en marknadsandel på över 32 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är 11,5 procent och inom bank 2,9 procent. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 140 miljarder kronor.

Bokmärk och dela