Så gäller Länsförsäkringars reseförsäkring

Så gäller Länsförsäkringars reseförsäkring

I hemförsäkringen ingår en reseförsäkring som gäller för akut sjukdom och olycksfall. Ersättning betalas också för hemtransport vid personskador.

I de fall researrangören ombesörjer hemtransport av personer som inte är skadade, men vill hem, bedömer Länsförsäkringar att det är det bästa och snabbaste sättet att ta sig hem. Därför bör dessa personer ta kontakt med sina respektive researrangörer.

– Detta är en tragedi för drabbade och anhöriga. Oroliga kunder ber vi i första hand ta kontakt med SOS International. SOS hjälper Länsförsäkringars kunder vid utlandsskador, och lämnar besked om vilken hemtransport försäkringen gäller för i varje individuellt fall, säger Tommy Dahlqvist, produktspecialist på Länsförsäkringar.

Personliga tillhörigheter ersätts enligt villkoren. SOS International ordnar förskottsbetalning så att kunden i akuta fall kan göra nödvändiga inköp.

Den som vill avbeställa resa till det katastrofdrabbade området hänvisas till respektive researrangör.

Praktisk information
Drabbade ska vända sig till SOS International som hjälper utlandsresenärer med skador och assisterar vid försäkringsfrågor.

Larmcentralen: +45 70 10 50 50
Telefon: +45 70 10 50 55
Fax: +45 70 10 50 56
E-post: sos@dk.se

Larmcentralen är öppen dygnet runt.

Så här gäller Länsförsäkringars reseförsäkring
Personskador och dödsfall
Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga kostnader i samband med akut sjukdom och olyckfallsskada, bland annat vårdkostnader, tandskadekostnader, resekostnader och merkostnader. SOS ger akut hjälp.
Bagageskador
Försäkringen ersätter skador på eller förlust av bagage.

För mer information:

Tommy Dahlqvist, produktspecialist Länsförsäkringar AB 073-96 412 47

Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex. Länsförsäkringar är Årets Sak- och Livbolag för andra året i rad enligt Affärsvärlden och utnämndes till Årets Bank av Privata Affärer 2002. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring med en marknadsandel på över 32 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är 11,5 procent och inom bank 2,9 procent. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 140 miljarder kronor.

Bokmärk och dela