Länsförsäkringars konjunkturprognos 2004:4. Risk för plötslig uppgång i inflation och räntor

Länsförsäkringars konjunkturprognos 2004:4. Risk för plötslig uppgång i inflation och räntor

Världsekonomin går på högvarv och en naturlig följd borde vara en åtstramning av finans- och penningpolitiken från det expansiva läget, skriver Länsförsäkringar i sin senaste konjunkturrapport.

– Om inte så sker väntar med stor sannolikhet en överraskande inflationsuppgång och en oförutsedd ränteuppgång, säger Marie Giertz, chefekonom på Länsförsäkringar.

På marknaden råder konsensus om fortsatt press på inflation och fortsatt låga räntor. Men om inga åtgärder sätts in riskerar inflationsbrasan att fatta eld, säger Marie Giertz:

– Vi räknar med att den amerikanska centralbanken fortsätter sin räntehöjningsbana och att även Riksbanken och ECB följer efter under nästa år. Om så inte sker riskerar ekonomin att överhettas.

Situationen på arbetsmarknaden har hittills varit dyster trots en betydande konjunkturuppgång under året. Vi räknar dock med att nya jobb skapas under kommande år.

– En väsentligt förbättrad arbetsmarknad och en risk för ett bestående högt oljepris kan komma att ge ett visst ytterligare inflationstryck.

I så fall kommer boräntorna att börja klättra uppåt från sina rekordlåga nivåer, säger Elisabeth Hedmark, privatekonom på Länsförsäkringar:

– Boräntorna kommer att stiga under nästa år. I slutet av 2005 räknar vi med att styrräntan har ökat från dagens 2 procent till 3 procent. Den som har rörligt bolån kan dock avvakta med att binda räntan, eftersom Riksbanken skjuter höjningen framför sig ännu en tid. Ligger man rörligt bör man dock börja följa ränteutvecklingen mer noggrant nu än tidigare.

Läs hela konjunkturprognosen på www.lansforsakringar.se/info

För ytterligare information kontakta:

Marie Giertz, chefekonom Länsförsäkringar AB 073-964 19 68
marie.giertz@lansforsakringar.se

Elisabeth Hedmark, privatekonom Länsförsäkringar AB 073-920 0190
elisabeth.hedmark@lansforsakringar.se

Dag Rosander, presschef Länsförsäkringar AB 08-588 414 99
dag.rosander@lansforsakringar.se 073-964 14 99

Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex. Länsförsäkringar är Årets Sak- och Livbolag för andra året i rad enligt Affärsvärlden och utnämndes till Årets Bank av Privata Affärer 2002. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring med en marknadsandel på över 32 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är 11,5 procent och inom bank 2,9 procent. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 140 miljarder kronor.

Länsförsäkringars konjunkturprognos 2004:4

Bokmärk och dela