Storslam för Länsförsäkringars kapitalförvaltning vid prisutdelning i Zürich

Storslam för Länsförsäkringars kapitalförvaltning vid prisutdelning i Zürich

Länsförsäkringar har för andra året i rad utnämnts till bästa svenska pensionsförvaltare av den ledande branschtidskriften Investment & Pensions Europe (IPE). Dessutom fick Länsförsäkringar två specialpriser som bästa investerare i Europa inom tillgångsslagen Private Equity respektive Hedgefonder.

– Det är ett styrketecken att vinna utmärkelsen bästa svenska pensionsförvaltare två år i rad. Att vi dessutom får pris för vår långsiktiga satsning på att investera i Alternativa Investeringar gör det hela än roligare. Jag ser det som ytterliggare ett kvitto på att vi har en väl fungerande investeringsprocess utförd av mycket kompetenta medarbetare, säger Hans Sterte, finansdirektör och chef för kapitalförvaltningen i Länsförsäkringar AB.

IPE är den ledande branschtidningen för liv- och pensionsfonder i Europa. För att utse årets pensionsförvaltare har IPE anlitat en jury bestående av oberoende konsulter och pensionsspecialister.

Juryns motivering till priset som bästa svenska pensionsförvaltare är att Länsförsäkringar Liv under 2004 haft en bra förvaltning som på ett riskkontrollerat sätt lyckats öka aktieandelen från en oönskad undervikt till den strategiskt önskvärda. Detta samtidigt som solvensen har förbättrats och konkurrenskraftig avkastning kunnat bibehållas.

För ytterligare information, kontakta:

Hans Sterte, finansdirektör och chef för 08-588 415 04
kapitalförvaltningen i Länsförsäkringar AB 073-96 415 04
hans.sterte@lansforsakringar.se

Dag Rosander, presschef Länsförsäkringar AB 08-588 414 99
dag.rosander@lansforsakringar.se 073-96 414 99

Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex. Länsförsäkringar är Årets Sak- och Livbolag för andra året i rad enligt Affärsvärlden och utnämndes till Årets Bank av Privata Affärer 2002. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring med en marknadsandel på över 32 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är 11,5 procent och inom bank 2,9 procent. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 140 miljarder kronor.

Bokmärk och dela