Länsförsäkringar storväxare på tjänstepensionsmarknaden

Länsförsäkringar växer kraftigt på tjänstepensionsmarknaden, både mätt som premieinkomst och nyförsäljning. Det visar Försäkringsförbundets kvartalsstatistik för tredje kvartalet 2004. Marknadsandelen på den totala livförsäkringsmarknaden är i princip oförändrad mätt som premieinkomst, mätt som nyförsäljning ökade marknadsandelen och Länsförsäkringar är nu tredje största bolag på livförsäkringsmarknaden. Länsförsäkringars marknadsandel inom sakförsäkring ökade med 1,5 procentenheter till 32,2 procent – den största andelen någonsin. Marknadsandelen inom bankinlåning ökade under perioden september 2003 till september 2004 från 2,8 till 2,9 procent och marknadsandelen avseende bostadslån (bottenlån) ökade från 1,8 till 2,4 procent. På fondmarknaden är marknadsandelen 4,0 procent, en ökning med 0,1 procentenheter jämfört med samma period förra året.

Länsförsäkringars marknadsandelar tredje kvartalet 2004:

Livförsäkring
Marknadsandelen mätt som premieinkomst är i princip oförändrad jämfört med för tolv månader sedan och uppgår till 8,8 procent. Marknadsandelen mätt som nyförsäljning ökade från 11,0 till 11,5 procent.

Länsförsäkringar fortsätter att växa på den viktiga tjänstepensionsmarknaden. Mätt i nyförsäljning ökade andelen från 11,4 till 13,1 procent och mätt som premieinkomst ökade marknadsandelen från 8,2 till 8,8 procent.

– Vår strategiska inriktning mot pensioner syns tydligt. Det är glädjande att vi ökar ordentligt inom både tjänstepension och privat pension och att vi nu är tredje största bolag på livförsäkringsmarknaden mätt som nyförsäljning, säger Hans Benndorf, VD Länsförsäkringar Liv.

Sakförsäkring
Länsförsäkringar fortsätter att stärka ställningen på den svenska sakförsäkringsmarknaden. Marknadsandelen är nu 32,2 procent, en ökning med 1,5 procentenheter.

Marknadsandelen inom hem- och villaförsäkring mätt i inbetald premie var 33,9 procent vilket är en ökning med 2,4 procentenheter. Inom trafikförsäkring minskade marknadsandelen något samtidigt som den ökade inom motorfordonsförsäkring, från 28,1 till 30,0 procent.

Marknadsandelen på företagsmarknaden ökade med 3,6 procentenheter till 39,1 procent.

Bank
Marknadsandelen mätt som inlåning från hushållen var 2,9 procent den sista september 2004, en ökning med 0,1 procentenheter jämfört med samma period föregående år. Marknadsandelen mätt som utlåning till hushållen ökade från 2,3 procent till 2,5 procent. Länsförsäkringars andel av marknaden för bostadslån (bottenlån) var 2,4 procent den sista september, en ökning med 0,6 procentenheter.

Fonder
Den sista september 2004 hade Länsförsäkringars kunder sammanlagt 38,3 miljarder kronor placerade i bolagets fonder. Det motsvarar en marknadsandel på 4 procent. Det är en ökning från samma period föregående år med 0,1 procentenheter. Länsförsäkringars andel av nettoflödet, mätt som rullande tolvmånaderstal, var i september 6,2 procent.

För ytterligare information kontakta:

Dag Rosander 08-588 414 99
Presschef Länsförsäkringar AB 073-96 414 99
dag.rosander@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex. Länsförsäkringar är Årets Sak- och Livbolag för andra året i rad enligt Affärsvärlden och utnämndes till Årets Bank av Privata Affärer 2002. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring med en marknadsandel på över 32 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är 11,5 procent och inom bank 2,9 procent. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 140 miljarder kronor.

Bokmärk och dela