Länsförsäkringar: Nu kommer jobben!

Efter två starka sträckor av först centralbankerna och sedan industrin är det snart dags för hushållen att ta över pinnen i konjunkturstafetten, först i USA och senare i Sverige. Utgångsläget är inte det bästa, då dopade räntor gjort att mycket energi slösats redan på uppvärmningen. Men starkare sysselsättning borgar ändå för att hushållen under loppet av nästa år tar över som främsta konjunkturmotor.

– Länsförsäkringar tror på en fortsatt positiv konjunkturutveckling de närmaste åren. Investeringsuppgången är nu på plats i samtliga ledande ekonomier, inklusive Sverige. Det borgar för ökad sysselsättning och stigande konsumtion från och med nästa år, säger Marie Giertz, Länsförsäkringars chefekonom.

Länsförsäkringar ser också en positiv utveckling på börsen det närmaste året. Värderingen är fortsatt attraktiv på många marknader, och stigande efterfrågan kommer att ge avtryck på vinstnivåerna trots att kostnaderna inte längre kommer att kunna pressas. Sammantaget ser vi drygt 10 procents börsuppgång under 2005.

I Länsförsäkringars Konjunkturprognos för tredje kvartalet förutses fortsatt högkonjunktur under perioden fram till slutet av 2006. Prognosen bygger på följande hörnstenar:

·Arbetsmarknaden tar fart. Under nästa år väntar vi oss att sysselsättningen i den svenska ekonomin ökar med drygt
1procent och under 2006 med 1,5 procent. Det motsvarar omkring 120 000 nya jobb.
· Industrin växlar ned tillväxten. Investeringarna kommer fortsätta ge stort bidrag till BNP även under 2005, men tillväxttakten kommer gradvis att dämpas och företagen använda en större andel av sina vinster till nyanställningar.
· Hushållens ställning förbättras. Sänkta skatter och bättre fart på arbetsmarknaden gör att hushållens finanser stärks. · Inflationen kommer tillbaka. Vi räknar därför med att samtliga centralbanker kommer att återställa räntan till neutrala
nivåer under prognosperioden.

Konjunkturprognosen finns i sin helhet på Länsförsäkringars hemsida www.lansforsakringar.se/info

För ytterligare information kontakta:
Marie Giertz, Chefekonom Länsförsäkringar AB 073-96 419 68
marie.giertz@lansforsakringar.se

Claes Ahrel, Aktiestrateg Länsförsäkringar AB 08-588 419 84
claes.ahrel@lansforsakringar.se 073-96 419 84

Dag Rosander, Presschef Länsförsäkringar AB 08-588 414 99
dag.rosander@lansforsakringar.se 073-96 414 99

Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda försäkringskunder och har den mest prisvärda banken med de mest lojala kunderna enligt Svenskt Kvalitetsindex. Länsförsäkringar är Årets Sak- och Livbolag för andra året i rad enligt Affärsvärlden och utnämndes till Årets Bank av Privata Affärer 2002. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring med en marknadsandel på 32 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är 10,9 procent och inom bank 2,9 procent. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 140 miljarder kronor.

Bokmärk och dela