Länsförsäkringar Liv säljer fastighet i Stockholm

Dokument

Fortsätt

Länsförsäkringar Liv säljer fastigheten Spårvagnen 4 i Stockholm till det norska försäkringsbolaget Vital Forsikring ASA.

Köpeskillingen uppgår till 942 Mkr. Fastighetens uthyrningsbara area är cirka 23 000 m2 kontor och butiker, samt ett garage med cirka 200 parkeringsplatser.

Försäljningen utgör ett led i en pågående omallokeringsprocess av Länsförsäkringar Livs fastighetsinvesteringar.

För ytterligare information kontakta:

Hans Sterte 08-588 415 04
Finansdirektör Länsförsäkringar AB
hans.sterte@lansforsakringar.se

Per-Arne Rudbert 08-678 92 00
VD Humlegården Management AB

Thorsten Åsbjer 08-678 92 00
vVD Humlegården Management AB

Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda försäkringskunder och har den mest prisvärda banken med de mest lojala kunderna enligt Svenskt Kvalitetsindex. Länsförsäkringar är Årets Sak- och Livbolag för andra året i rad enligt Affärsvärlden och utnämndes till Årets Bank av Privata Affärer 2002. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring med en marknadsandel på 32 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är 10,9 procent och inom bank 2,9 procent. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 140 miljarder kronor.

Bokmärk och dela