Länsförsäkringar blir Årets sakförsäkringsbolag och Årets livförsäkringsbolag för andra året i rad

Dokument

Fortsätt

För andra året i rad utnämner de svenska företagen Länsförsäkringar till Årets sakförsäkringsbolag och Årets livförsäkringsbolag. Det är tidningen Affärsvärlden som genom undersökningen Finansbarometern instiftat utmärkelsen. Närmare 1 000 beslutsfattare i företag med över 200 anställda eller med mer än 200 miljoner kronor i omsättning har tillfrågats om sin syn på befintliga och potentiella leverantörer av finansiella tjänster.

– Vår lokala närvaro med 24 lokala länsförsäkringsbolag och 140 kontor över hela landet gör att vi har en nära relation till våra kunder. Vi kan anpassa oss till lokala förhållanden och vår närhet gör att vi snabbt och lätt kan hjälpa kunden med frågor som rör både bank och försäkring, säger Carl Dahlberg, VD Länsförsäkringar Stockholm.

Länsförsäkringar vinner i princip alla delkategorier i årets undersökning. Det gäller bland annat pris, utbud, service och bemötande. Utmärkelsen Årets livförsäkringsbolag delas, som förra året, med KPA.

– Det finaste betyg ett kundägt bolag kan få är utmärkelser som bygger på kundernas omdömen. Det gör oss stolta och det är samtidigt ett gott betyg för våra medarbetare.
Vi har under ett antal år arbetat målmedvetet för att bli företagskundernas bästa partner inom livförsäkringsområdet. Den satsningen börjar ge resultat, säger Hans Benndorf, VD Länsförsäkringar Liv.

För ytterligare information kontakta:

Carl Dahlberg, VD Länsförsäkringar Stockholm 08-562 832 88
carl.dahlberg@sth.lansforsakringar.se 073-968 32 08

Hans Benndorf, VD Länsförsäkringar Liv 08-588 408 14
hans.benndorf@lansforsakringar.se 073-964 08 14

Dag Rosander, Presschef Länsförsäkringar AB 08-588 414 99
dag.rosander@lansforsakringar.se 073-964 14 99

Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda försäkringskunder och har den mest prisvärda banken med de mest lojala kunderna enligt Svenskt Kvalitetsindex. Länsförsäkringar är Årets Sak- och Livbolag enligt Affärsvärlden och utnämndes till Årets Bank av Privata Affärer 2002. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring med en marknadsandel på 32 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är 10,9 procent och inom bank 2,9 procent. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 140 miljarder kronor.

Bokmärk och dela