Halvårsinformation från Länsförsäkringar om solvens, konsolidering och avkastning, 2004

Sammanfattning traditionell förvaltning
· Totalavkastningen första halvåret 2004 uppgick till 3,5 (2,8)* procent.
· Återbäringsräntan höjdes den 1 juni 2004 till 4,0 procent före skatt och avgifter.
· Solvensen uppgick till 123 (119) procent.
· Konsolideringen uppgick till 102 (88) procent efter att värdet på kundernas preliminärt
fördelade återbäring sänkts den 1 juni 2004.
· Den 1 juli 2004 avskaffades den så kallade Allan-regeln. Det innebär att utbetalningarna för försäkringar med traditionell förvaltning kan minskas med upp till 9 procent per år. Den garanterade delen av kundernas försäkringar påverkas inte.

Sammanfattning Nya Världen-förvaltning
· För Nya Världen uppgick avkastningen under första halvåret 2004 till 5,8 (2,1) procent.

Sammanfattning Fondförvaltning
· I fondförsäkringsverksamheten gav 23 av 24 fonder positiv avkastning under första
halvåret 2004.

* Uppgifterna inom parentes avser, där inte annat anges, första halvåret 2003

Hela rapporten bifogas till denna pressinformation. Du hittar den också via www.lansforsakringar.se/info

För ytterligare information kontakta:
Hans Benndorf, VD Länsförsäkringar Liv 08-588 408 14
hans.benndorf@lansforsakringar.se 073-964 08 14

Dag Rosander, Presschef Länsförsäkringar AB 08-588 414 99
dag.rosander@lansforsakringar.se 073-964 14 99

Bokmärk och dela