Länsförsäkringar behåller högsta kreditbetyget i Sverige

Länsförsäkringar Sak AB behåller betyget A med utsikten ”stable” enligt
kreditvärderingsföretaget Standard & Poor’s, vilket är det högsta
kreditbetyget av alla sakförsäkringsbolag i Sverige. Dessutom behåller
Länsförsäkringar AB kreditbetyget A- med utsikten ”stable”.

– De höga kreditbetygen är ett kvitto på Länsförsäkringars finansiella
styrka, goda ekonomiska resultat och framgångar på marknaden. Vi kommer
att fortsätta arbetet med ökad effektivitet, sänkta kostnader och ännu
bättre avkastning på placeringarna säger Sten Dunér, koncerncontroller
Länsförsäkringar AB.

Finansiell styrka, stark marknadsposition och förbättrade resultat är
några av skälen till de höga kreditbetygen, enligt Standard & Poor’s.

Länsförsäkringar AB är ett finansiellt nav i länsförsäkringsgruppen.
Allt med syftet att ge de lokala bolagen förutsättningar för framgång på
sina egna marknader. Genom dotterbolag bedrivs verksamhet inom liv-,
olycksfalls-, industri-, djur- och återförsäkring samt bank och fond.

Länsförsäkringar Sak är ett helägt dotterbolag inom
länsförsäkringsgruppen, som består av 24 lokala och självständiga
länsförsäkringsbolag. Länsförsäkringar Sak bedriver affärs-,
utvecklings- och serviceverksamhet på uppdrag av de 24
länsförsäkringsbolagen. Affärsverksamheten omfattar bland annat
länsförsäkringsgruppens gemensamma återförsäkringslösningar

För ytterligare information kontakta:
Sten Dunér 08-588 411 15
Koncerncontroller Länsförsäkringar AB 073-964 11 15
sten.duner@lansforsakringar.se

Dag Rosander 08-588 414 99
Presschef Länsförsäkringar AB 073-964 41 99
dag.rosander@lansforsakringar.se

Bokmärk och dela