Länsförsäkringar Liv omstrukturerar i fastighetsbeståndet

Dokument

Fortsätt

Länsförsäkringar Liv säljer fastigheterna Bocken 39, 47, och 48 i Stockholm för 870 miljoner kronor till fastighetsbolaget Wihlborgs. Samtidigt förvärvar Länsförsäkringar Liv Wihlborgs fastigheter Katsan 1 och Granen 21 i Stockholm för 495 miljoner kronor.

– Genom affären uppnår Länsförsäkringar Liv en minskning av sin vakansgrad samtidigt som fastighetsbeståndet får en bättre sammansatt struktur, säger Hans Sterte, Finansdirektör Länsförsäkringar AB.

Katsan 1 är nybyggd och färdigställdes 2003. Fastigheten är belägen på Söder vid Hammarbyslussen. Fastigheten är fullt uthyrd med arkitektföretaget White som huvudhyresgäst.

Granen 21 är belägen på Östermalm. Byggnaden är den tidigare tjeckiska ambassaden. Hela byggnaden hyrs av Kreab. Granen 21 byggdes ursprungligen på 1970-talet och genomgick en genomgripande upprustning 1999-2001.

Båda fastigheterna har en mycket hög kvalitet såväl avseende arkitektur som teknik.

För ytterligare information kontakta:

Hans Sterte 08-588 415 04
Finansdirektör Länsförsäkringar AB
hans.sterte@lansforsakringar.se

Mikael Östlund 070-553 12 82
Informationschef Länsförsäkringar AB
mikael.ostlund@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda försäkringskunder och har den mest prisvärda banken med de mest lojala kunderna enligt Svenskt Kvalitetsindex. Länsförsäkringar är Årets Sak- och Livbolag enligt Affärsvärlden och utnämndes till Årets Bank av Privata Affärer 2002. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring med en marknadsandel på 31,4 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är 11,6 procent och inom bank 3,0 procent. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 140 miljarder kronor.

Bokmärk och dela