Konjunkturpusslet faller på plats

En efter en har pusselbitarna i konjunkturbilden fallit på plats. Stark vinstutveckling leder till ökade investeringar, handel, sysselsättning och stigande optimism bland hushåll och företag. Samtidigt börjar det bli nödvändigt för världens centralbanker att ransonera bålen för att festen inte ska urarta.

Länsförsäkringar behåller en positiv konjunktursyn från föregående prognos. Överlag gör vi få förändringar i konjunkturbilden. Starkare utfall under första kvartalet ger dock bättre tillväxt än vad vi tidigare räknat med.

– Länsförsäkringars prognos är att världsekonomin kommer att växa med 4 procent eller mer både 2004 och 2005, vilket är drygt en halv procentenhet mer än vad vi trodde i mars. Tillväxten leds av USA och Asien, som dock väntas se en dämpning under loppet av 2005. För Sveriges och Euroområdets del väntas tillväxten fortsätta accelerera under 2004 och nå en ny konjunkturtopp under nästa år, säger Länsförsäkringars chefekonom Marie Giertz.

Prognosen bygger på följande teman:

· Ett globalt handelsuppsving lyfter världsekonomin.
· Ljusare utsikter på arbetsmarknaden stödjer konsumtionen.
· Inflationsoron är tillbaka – men ännu ingen inflationsbrasa.
· Slut på perioden av låga räntor. Den höga tillväxten och det stigande inflationstrycket
gör det nödvändigt för världens centralbanker att strama åt penningpolitiken igen.

Konjunkturprognosen finns i sin helhet på Länsförsäkringars hemsida www.lansforsakringar.se/info.

För ytterligare information kontakta:

Marie Giertz 073-964 19 68
Chefekonom Länsförsäkringar AB
marie.giertz@lansforsakringar.se

Stefan Svanström 08-588 414 95
Makroanalytiker Länsförsäkringar AB
stefan.svanstrom@lansforsakringar.se

Mikael Östlund 08-588 410 94
Informationschef Länsförsäkringar AB 070-553 12 82
mikael.ostlund@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda försäkringskunder och har den mest prisvärda banken med de mest lojala kunderna enligt Svenskt Kvalitetsindex. Länsförsäkringar är Årets Sak- och Livbolag enligt Affärsvärlden och utnämndes till Årets Bank av Privata Affärer 2002. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring med en marknadsandel på 31,4 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är 11,6 procent och inom bank 3,0 procent. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 140 miljarder kronor.

Bokmärk och dela