Länsförsäkringar Liv sänker pensionsutbetalningar

Dokument

Fortsätt

Den 1 juli 2004 avskaffar Länsförsäkringar Liv den så kallade Allan-regeln, och anpassar sig därmed till branschen i övrigt. Sänkningen av utbetalningarna berör 73 000 kunder som har traditionell förvaltning. Sänkningen blir maximalt 9 procent. Den garanterade delen av kundernas försäkringar påverkas inte.

– Det är givetvis trist att behöva sänka utbetalningarna men det är nödvändigt ur ett rättviseperspektiv. Andra sparare riskerar inte längre att indirekt behöva betala för att kunder med pågående utbetalningar ska få ut mer pengar än vad försäkringens värde motsvarar, säger Hans Benndorf, VD Länsförsäkringar Liv.

Även om de flesta aktiebörser haft en bra utveckling under det senaste året uppväger detta inte den fleråriga nedgången dessförinnan. Det innebär att den prognos som de nuvarande utbetalningarna bygger på har varit för hög jämfört med försäkringarnas verkliga värdeutveckling. Vid kommande omräkningstillfälle av försäkringarna räknas ett nytt utbetalningsbelopp fram. Fram till dess får kunden samma belopp som tidigare. Hur stor sänkningen blir beror bland annat på tillgångarnas värdeutveckling fram till omräkningen. Sänkningen kan maximalt bli 9 procent. Utbetalningen kan aldrig bli lägre än det garanterade beloppet.

I en pressinformation den 27 maj 2004 meddelade Länsförsäkringar Liv att utbetalningarna kommer att sänkas. Eftersom det fanns vissa möjliga oklarheter kring Finansdepartementets promemoria i frågan den 26 maj, valde Länsförsäkringar Liv att avvakta med tidpunkten för åtgärden tills klarhet nåtts efter kontakter med bland annat Finansinspektionen och Finansdepartementet.

– Kontakterna är nu tagna och vår analys är gjord. Det är av rättviseskäl vi avskaffar Allan-regeln, säger Hans Benndorf.

Besök gärna www.lansforsakringar.se/info för mer fakta kring pensionssparande med traditionell förvaltning samt fakta kring solvens, konsolidering och minskning av pensionsutbetalningar.

För ytterligare information kontakta:

Hans Benndorf, VD Länsförsäkringar Liv 08-588 408 14

Mikael Östlund, Informationschef Länsförsäkringar AB 070-553 12 82
mikael.ostlund@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda försäkringskunder och har den mest prisvärda banken med de mest lojala kunderna enligt Svenskt Kvalitetsindex. Länsförsäkringar är Årets Sak- och Livbolag enligt Affärsvärlden och utnämndes till Årets Bank av Privata Affärer 2002. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring med en marknadsandel på 31,4 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är 11,6 procent och inom bank 3,0 procent. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 140 miljarder kronor.

Bokmärk och dela