Länsförsäkringar Bank etablerar EMTN-program för långsiktig upplåning

Länsförsäkringar Bank har etablerat ett EMTN-program (Euro Medium Term
Note) för upplåning på Euro-marknaden. Sedan tidigare har banken ett
nationellt upplåningsprogram. Det nyligen etablerade programmet
möjliggör investerare även utanför Sveriges gränser vilket breddar
investerarbasen väsentligt.

Under detta program som är listat på Luxemburgbörsen gör
Länsförsäkringar Bank den första emissionen på Euro 400 miljoner med
förfall 2007.

– Emissionen har mottagits mycket väl och vi kan konstatera att vi
attraherat högkvalitativa investerare. Att efterfrågan på obligationen
var så stark att vi kunde utöka den från Euro 300 miljoner till Euro 400
miljoner noterar vi med tillfredställelse. Vi har en fortsatt hög
efterfrågan på våra bolån. EMTN programmet ger oss ytterligare
refinansieringsmöjligheter, säger Tomas Johansson, VD Länsförsäkringar
Bank.

För ytterligare information kontakta:

Tomas Johansson 08-588 419 82
VD Länsförsäkringar Bank 073-96 419 82

Anders Borgcrantz 08-588 412 51
Vice VD Länsförsäkringar Bank 073-964 12 51

Mikael Östlund 08-588 418 50
Informationschef Länsförsäkringar
mikael.ostlund@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det
gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt
förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges
mest nöjda kunder och har den mest prisvärda banken med de mest lojala
kunderna enligt Svenskt Kvalitetsindex. Länsförsäkringar är Årets Sak-
och Livbolag enligt Affärsvärlden och utnämndes till Årets Bank av
Privata Affärer 2002. Länsförsäkringar har ett brett utbud av
försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner.
Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring med en
marknadsandel på 31,4 procent. Marknadsandelen inom liv- och
pensionsförsäkring är 11,6 procent och inom bank 3,0 procent. I
Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar
förvaltar tillgångar om 140 miljarder kronor.

Bokmärk och dela