Oberoende majoritet i Länsförsäkringar Livs nyvalda styrelse

Vid dagens bolagsstämma i Sundsvall anmäldes ny styrelse i
Länsförsäkringar Liv. För att säkerställa självständighet och integritet
består en majoritet av ledamöterna i styrelsen av oberoende ledamöter.

Externa ledamöter:
Carl-Göran Myrin, f 1941, fd VD Siemens-Elema AB, (omval)
Christina Ramberg, f 1962, professor i handelsrätt Göteborgs universitet
(omval)
Cecilia Stegö Chilò, f 1959, verksam inom media och kommunikation, bland
annat som ledarskribent och specialreporter på Svenska Dagbladet,
styrelseledamot i bland annat Spendrups Bryggeri AB (nyval)
Per Vilén, f 1948, VD Furnco AB, (omval)

Ledamöter utsedda av Länsförsäkringar Livs Försäkringstagarförening:
Gunnar Wetterberg, f 1953, utredningschef SACO, (nyval)
Karin Åkesson-Renholm, f 1955, advokat, (nyval)

Övriga ledamöter:
Ann-Christine Norrström, f 1952, VD Länsförsäkringar Uppsala, (omval)
Ann-Marie Pålsson, f 1951, docent i nationalekonomi Lunds Universitet,
riksdagsledamot, fr.o.m. maj/juni 2004 vice styrelseordförande
Länsförsäkringar Skåne, (omval)
Johan Svedberg, f 1948, VD Länsförsäkringar Jönköping, (omval)
Anders Östryd, f 1953, VD Östgöta Brandstodsbolag, (omval)

Ordförande:
Tommy Persson, f 1948, ordförande, VD Länsförsäkringar AB (omval)

Vice styrelseordförande kommer att utses bland de oberoende ledamöterna.

För ytterligare information kontakta:

Mikael Östlund 070-553 12 82
Informationschef Länsförsäkringar AB
mikael.ostlund@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det
gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt
förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges
mest nöjda kunder och har den mest prisvärda banken med de mest lojala
kunderna enligt Svenskt Kvalitetsindex. Länsförsäkringar är Årets Sak-
och Livbolag enligt Affärsvärlden och utnämndes till Årets Bank av
Privata Affärer 2002. Länsförsäkringar har ett brett utbud av
försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner.
Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring med en
marknadsandel över 30 procent. Marknadsandelen inom liv- och
pensionsförsäkring är 10,5 procent och inom bank 2,9 procent. I
Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar
förvaltar tillgångar om 140 miljarder kronor.

Bokmärk och dela