Länsförsäkringar ändrar boräntorna

Länsförsäkringar höjer från och med idag de bundna boräntorna med mellan 0,05 och 0,15 procentenheter. Den rörliga räntan är oförändrad på nivån 3,10 procent.

Bindningstid Räntesats Räntesats Ändring
Fritidshus
Villa och bostadsrätt
Rörlig (3 mån) 3,10 % 3,10 % oförändrad
1 år 3,35 % 3,35 % +0,05%
2 år 3,80 % 3,80 % +0,15%
3 år 4,35 % 4,35 % +0,15%
4 år 4,80 % 4,80 % +0,15%
5 år 5,05 % 5,05 % +0,15%
7 år 5,60 % 5,60 % +0,15%
10 år 6,00 % 6,00 % +0,15%

Bostadsrättslån erbjuds endast i vissa delar av landet.

För ytterligare information kontakta:

Mikael Östlund 08-588 418 50
Informationschef Länsförsäkringar
mikael.ostlund@lansforsakringar.se

Tomas Johansson 08-588 419 82
VD Länsförsäkringar Bank 073-96 419 82

Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det
gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt
förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges
mest nöjda kunder och har den mest prisvärda banken med de mest lojala
kunderna enligt Svenskt Kvalitetsindex. Länsförsäkringar är Årets Sak-
och Livbolag enligt Affärsvärlden och utnämndes till Årets Bank av
Privata Affärer 2002. Länsförsäkringar har ett brett utbud av
försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner.
Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring med en
marknadsandel över 30 procent. Marknadsandelen inom liv- och
pensionsförsäkring är 10,5 procent och inom bank 3,0 procent. I
Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar
förvaltar tillgångar om 140 miljarder kronor.

Bokmärk och dela