Länsförsäkringar förstärker erbjudandet till fondförsäkringskunderna ytterligare genom samarbete med Société Générale As

Med start under juni månad får Länsförsäkringars fondförsäkringskunder
även tillgång till sex internationella fonder från Société Générale
Asset Management (SGAM). Sedan tidigare kan kunderna välja externa
internationella fonder från ABN Amro och dess svenska dotterbolag Alfred
Berg och Banco. Utbudet av externa fonderna är ett komplement till
Länsförsäkringars eget fondutbud.

– Samarbetet är led i det arbete som inleddes redan genom samarbetet med
ABN Amro 2002. Vårt utbud kommer att breddas successivt med nya fonder
från flera externa aktörer. Detta blir allt viktigare, inte minst på
tjänstepensionsmarknaden, där kunderna ställer tydliga krav på sin
leverantör. God kapitalavkastning och ett attraktivt fondutbud är
avgörande, säger Jonas Derninger, chef Affärsområde Privat i
Länsförsäkringar Liv.

SGAM är ett dotterbolag till bankkoncernen Société Générale. SGAM är den
tredje största aktören inom eurozonen och den 20e största i världen. De
förvaltar 236 miljarder euro. Förvaltningen sköts från fyra olika
förvaltningscentra: USA, Frankrike, England och Asien.

– Société Générale Asset Management är en erkänt skicklig fondförvaltare
som är långsiktig och uthållig. Dessutom har de attraktivt utbud av
fonder som kompletterar vårt eget och ABN Amros fondutbud på ett bra
sätt, säger Jonas Derninger.

För ytterligare information kontakta:

Jonas Derninger 08-588 404 96
Chef Affärsområde privat, Länsförsäkringar Liv 073-964 04 96
jonas.derninger@lansforsakringar.se

Mikael Östlund 08-588 410 94
Informationschef Länsförsäkringar 070-553 12 82
mikael.ostlund@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det
gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt
förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges
mest nöjda kunder och har den mest prisvärda banken med de mest lojala
kunderna enligt Svenskt Kvalitetsindex. Länsförsäkringar är Årets Sak-
och Livbolag enligt Affärsvärlden och utnämndes till Årets Bank av
Privata Affärer 2002. Länsförsäkringar har ett brett utbud av
försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner.
Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring med en
marknadsandel över 30 procent. Marknadsandelen inom liv- och
pensionsförsäkring är 10,5 procent och inom bank 2,9 procent. I
Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar
förvaltar tillgångar om 140 miljarder kronor.

Bokmärk och dela