Länsförsäkringar Bank får bra kreditbetyg av Moody’s

Länsförsäkringar Bank har fått kreditbetyget A3/Prime-2 för både
långfristig och kortfristig upplåning av kreditvärderingsinstitutet
Moody’s. Kreditbetygen ökar konkurrenskraften för Länsförsäkringars
bankverksamhet.

– Moody’s rating är mycket positiv och den är ett gott betyg på bankens
utveckling. Vi förväntar oss att bankens goda utveckling i kombination
med Moody’s rating tydligt ska reflekteras i priset på bankens funding,
säger Tomas Johansson, VD Länsförsäkringar Bank.

I Moody’s motivering till ratingen nämns bland annat bankens strategiska
roll inom länsförsäkringsgruppen. Länsförsäkringars kunder erbjuds ett
brett utbud av bank- och försäkringstjänster. Med den stora kundbasen
som finns inom Länsförsäkringar har banken en stor potential till
expansion. Ytterligare faktorer är bankens låga riskprofil och att
kapitaltäckningen är på en betryggande nivå.

Bankverksamheten har sedan starten 1996 utvecklats mycket positivt. I
takt med att fler väljer Länsförsäkringar som sin huvudbank och att
kunderna är nöjda, ökar volymerna. Bankkunderna når Länsförsäkringar
genom de 24 länsförsäkringsbolagens 82 rådgivningskontor i hela Sverige
samt genom Internet- och telefonservice.

För ytterligare information kontakta:

Tomas Johansson 08-588 419 82
VD Länsförsäkringar Bank 073-96 419 82

Anders Borgcrantz 08-588 412 51
Vice VD Länsförsäkringar Bank 073-964 12 51

Mikael Östlund 08-588 418 50
Informationschef Länsförsäkringar
mikael.ostlund@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det
gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt
förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges
mest nöjda kunder och har den mest prisvärda banken med de mest lojala
kunderna enligt Svenskt Kvalitetsindex. Länsförsäkringar är Årets Sak-
och Livbolag enligt Affärsvärlden och utnämndes till Årets Bank av
Privata Affärer 2002. Länsförsäkringar har ett brett utbud av
försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner.
Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring med en
marknadsandel över 30 procent. Marknadsandelen inom liv- och
pensionsförsäkring är 10,5 procent och inom bank 3,0 procent. I
Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar
förvaltar tillgångar om 140 miljarder kronor.

Bokmärk och dela