Länsförsäkringar ökar andelen aktier i placeringarna

Länsförsäkringar har en ny normalportfölj för sparande i traditionell
förvaltning. I den nya portföljen har exponeringen mot aktier ökat med
2,5 procentenheter. Den totala andelen aktier är nu 47,5 procent, vilket
innebär att Länsförsäkringar åter har nått den nivå på
aktieplaceringarna som långsiktigt eftersträvas.

– Vår avkastning har varit mycket bra det senaste året vilket har lett
till att såväl solvens som konsolidering stärkts markant. Denna
förstärkning har vi utnyttjat till att gradvis öka vår aktieexponering
som nu återigen ligger på den nivå som vi långsiktigt eftersträvar.

Detta känns särskilt bra i dagsläget, då vår bedömning är att aktier
kommer ge en högre avkastning än räntor även under det kommande året,
säger Hans Sterte, Finansdirektör och chef för Länsförsäkringars
Kapitalförvaltning.

I Länsförsäkringars traditionella förvaltning utgår man i placeringarna
från en normalportfölj, vilken kan liknas vid ett riktmärke för
fördelningen mellan olika tillgångslag. Avvikelser från normalportföljen
kan förekomma allteftersom marknaden utvecklas.

Nedan visas hur tillgångarna normalt fördelas i Länsförsäkringar Livs
traditionella förvaltningsportfölj:

Aktier* 47,5% Räntebärande 43,5%
Sverige 7,7% Svenska obligationer 21,8%
Europa 11,8% USA 8,7%
USA 14,1% Europa 10,8%
Japan 4,3% Storbritannien 2,2%
Asien 4,7%
Onoterade 5%

Hedgefonder 3%
Fastigheter 6%

*I aktiedelen ingår noterade aktier (42,5%) och onoterade aktier (5%)

För ytterligare information kontakta:

Hans Sterte 08-588 415 04
Finansdirektör Länsförsäkringar 073-96 415 04
hans.sterte@lansforsakringar.se

Mikael Östlund 08-588 410 94
Informationschef Länsförsäkringar 070-553 12 82
mikael.ostlund@lansforsakringar.se

Bokmärk och dela