Information om solvens, konsolidering och avkastning, första kvartalet 2004

Sammanfattning Traditionell förvaltning:
– I den traditionella livförsäkringsverksamheten uppgick
totalavkastningen första kvartalet 2004 till 3,0 (-1,1)* procent.
– Återbäringsräntan är för närvarande 3,0 procent före skatt och
avgifter för inbetalningar gjorda från och med 7 april 2003. För
inbetalningar gjorda före 7 april 2003 är återbäringsräntan för
närvarande 0,5 procent före skatt och avgifter.
– Solvensen uppgick till 124 (116) procent.
– Konsolideringen uppgick till 95 (84) procent.

Sammanfattning Nya Världen-förvaltning:
– För Nya Världen uppgick avkastningen under första kvartalet
2004 till 5,3 (-5,1) procent.

Sammanfattning Fondförvaltning:
– I fondförsäkringsverksamheten gav samtliga 25 fonder positiv
avkastning under första
kvartalet 2004.

– Den positiva utvecklingen fortsätter. Sedan Irakkriget för ett år
sedan har avkastningen varit god i Länsförsäkringars förvaltningsformer.
För traditionell förvaltning har detta inneburit att såväl solvens som
konsolidering har stärkts markant. Trots att Länsförsäkringar Livs
finansiella ställning är stark går det inte att utesluta att engångs-
återtag av tidigare fördelad återbäring måste göras. Balansen mellan
tillgångarnas marknadsvärde och våra kunders totala
pensionstillgodohavande är ännu inte fullt återställd, säger Hans
Benndorf, VD Länsförsäkringar Liv.

* Uppgifterna inom parentes avser, där inte annat anges, första
kvartalet 2003

Hela rapporten bifogas till denna pressinformation. Du hittar den också
via www.lansforsakringar.se/info

För ytterligare information kontakta:

Hans Benndorf, VD Länsförsäkringar Liv 08-588 408 14
hans.benndorf@lansforsakringar.se 073-964 08 14

Mikael Östlund, Informationschef Länsförsäkringar AB 08-588 410 94
mikael.ostlund@lansforsakringar.se 070-553 12 82

Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det
gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt
förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges
mest nöjda kunder och har den mest prisvärda banken med de mest lojala
kunderna enligt Svenskt Kvalitetsindex. Länsförsäkringar är Årets Sak-
och Livbolag enligt Affärsvärlden och utnämndes till Årets Bank av
Privata Affärer 2002. Länsförsäkringar har ett brett utbud av
försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner.
Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring med en
marknadsandel över 30 procent. Marknadsandelen inom liv- och
pensionsförsäkring är 10,5 procent och inom bank 2,9 procent. I
Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar
förvaltar tillgångar om 140 miljarder kronor.

Taggar

Bokmärk och dela