Länsförsäkringar Hypotek: Delårsrapport januari-mars 2004

Sammanfattning
· Rörelseresultatet ökade med 17 procent och uppgick
till 10,1 (8,6) Mkr.
· Bostadsutlåningen ökade med 78 procent och uppgick till 17,9 (10,0)
miljarder kronor.
· Marknadsandelen avseende utlåning till småhus och bostadsrätter ökade
till 2,08 (1,30) procent.
· 10,4 (9,8) procent av villakunderna är också bankkunder.
· Antalet bolånekunder ökade med 47 procent och uppgick till 56 000
(38 000).
· Kapitaltäckningsgraden uppgick till 10,6 (8,6) procent och
primärkapitalrelationen till 8,6 (7,9) procent.
· Nyutlåningen uppgick till 9,3 (7,2) miljarder kronor.

– Bolåneverksamheten fortsätter att utvecklas mycket positivt.
Bostadsutlåningen ökade med 78 procent och antalet bolånekunder ökade
från 38 000 till 56 000. Sedan hypoteksverksamheten startade 2001 har
Länsförsäkringar kontinuerligt stärkt sin position på marknaden. Våra
kännetecken är prisvärda bolån och en stark lokal närvaro, säger Bengt
Jerning, vd Länsförsäkringar Hypotek.

Uppgifterna inom parentes avser januari-mars 2003.

Du hittar hela rapporten på www.lansforsakringar.se/info

För ytterligare information kontakta:

Tomas Johansson 08-588 419 82
VD Länsförsäkringar Bank 073-96 419 82
tomas.g.johansson@lansforsakringar.se

Christer Baldhagen 08-588 415 01
Informationsdirektör Länsförsäkringar 070-579 70 66
christer.baldhagen@lansforsakringar.se

Bokmärk och dela