Arkiv för 2004

Så gäller Länsförsäkringars livförsäkringar

Alla försäkringar gäller fullt ut utan några inskränkningar för naturkatastrofer. De livförsäkringar som kan bli aktuella på grund av den inträffade naturkatstrofen är liv- och pensionsförsäkring, sjuk- och olycksfallsförsäkring, premiebefrielseförsäkring, dödsfallsförsäkring samt gruppförsäkringar.

Så gäller Länsförsäkringars reseförsäkring

I hemförsäkringen ingår en reseförsäkring som gäller för akut sjukdom och olycksfall. Ersättning betalas också för hemtransport vid personskador.

Ny förvaltare av Länsförsäkringars två Europafonder

Länsförsäkringar inleder i februari ett samarbete med Goldman Sachs Asset Management (GSAM), en av världens största förvaltare.

Länsförsäkringars privatekonom Elisabeth Hedmark inför 2005: ”Sälj bilen, sänk värmen och renovera huset”

Nu har riksdagen klubbat budgeten för nästa år och de sista privatekonomiska frågetecknen har rätats ut.

Länsförsäkringar ändrar bolåneräntan

Länsförsäkringar ändrar bolåneräntan Länsförsäkringar ändrar idag, den 16 december, de bundna bolåneräntorna. 3-månadersräntan lämnas oförändrad. Här visas de aktuella utlåningsräntorna för Länsförsäkringars bostadslån till villor, fritidshus och bostadsrätter: Bindningstid Räntesats Räntesats Ändring Fritidshus och Villa bostadsrätt Rörlig (3 mån) 2,99 %…

Länsförsäkringars konjunkturprognos 2004:4. Risk för plötslig uppgång i inflation och räntor

Världsekonomin går på högvarv och en naturlig följd borde vara en åtstramning av finans- och penningpolitiken från det expansiva läget, skriver Länsförsäkringar i sin senaste konjunkturrapport.

Länsförsäkringar ändrar bolåneräntan

Länsförsäkringar ändrar bolåneräntan Länsförsäkringar ändrar idag, den 10 december, de bundna bolåneräntorna. 3-månadersräntan lämnas oförändrad. Här visas de aktuella utlåningsräntorna för Länsförsäkringars bostadslån till villor, fritidshus och bostadsrätter: Bindningstid Räntesats Räntesats Ändring Fritidshus Villa och bostadsrätt Rörlig (3 mån) 2,99 % 2,99…

Kunder ger Länsförsäkringar toppbetyg

Länsförsäkringar har landets mest nöjda sakförsäkringskunder, enligt årets undersökning av Svenskt Kvalitetsindex (SKI), som sammanställs av Handelshögskolan i Stockholm.

Länsförsäkringar Liv bockar av samtliga rekommendationer från oberoende granskning

I maj 2003 gav Länsförsäkringar Livs styrelse i uppdrag åt en oberoende grupp att granska interna transaktioner mellan Länsförsäkringar Liv och Länsförsäkringar Sak, alltsedan 1998 då Länsförsäkringar och Wasa gick samman. Granskningsgruppen leddes av före detta auktoriserade revisorn Bertil Edlund…

Olönsamt att arbeta efter 65 års ålder

Nästa år beräknas över 90 000 personer nå pensionsåldern 65 år. För dem och övriga dryga miljonen fyrtiotalister finns få ekonomiska incitament att fortsätta arbeta efter 65-årsdagen. Dessutom kan arbetslösa som fyllt 55 år få lägre a-kassa än yngre arbetssökande…