Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror

Kontantinsatsen till det första boendet är en stor utmaning för unga. Men nu visar en undersökning från Länsförsäkringar att föräldrarna är mer villiga att bidra ekonomiskt än vad barnen tror. Samtidigt finns det många som inte ser någon möjlighet alls…

Decision from SFSA regarding Länsförsäkringar Bank consolidated situation

With CRR (575/2013) coming into effect Länsförsäkringar Bank was impacted by new regulations regarding the consolidation level for capital adequacy reporting. 

70-vägar en stor risk för MC-förare

Motorcyklister skadas oftare än bilister på landsvägar och inom tättbebyggt område. 70-vägar är populära hos MC-förare, men också en stor risk. Det visar en studie från VTI som finansierats av Länsförsäkringar.

Beslut från Finansinspektionen avseende Länsförsäkringar Bank konsoliderad situation

I och med ikraftträdandet av tillsynsförordningen/CRR (575/2013/EU) träffades Länsförsäkringar Bank AB av nya regler bland annat beträffande rapportering av kapitaltäckning med avseende på konsolideringsnivån. Enligt tillsynsförordningen/CRR ska den konsoliderade situationen förutom bankgruppen även inkludera det blandade finansiella moderholdingföretaget Länsförsäkringar AB.…

Båtförsäkringen täcker inte alltid en bruten fot

En båtförsäkring täcker oftast bara skador på båten, men inte om man skadar sig på båten, bryggan eller vid arbete med båten. Och inte heller för de passagerare som är med vid eller på båten.     – Innan du seglar iväg…

Borttagandet av ränteavdraget kan drabba unga hårt

Ränteavdragets vara eller icke vara är en ständig ekonomisk diskussionsfavorit och ett resultat av de stigande bostadspriserna och den ökande skuldsättningen bland svenska hushåll. En undersökning som Länsförsäkringar genomfört bland unga svenskar med bolån visar att många är oroliga för…

Sommarens nummer av Lantbruksbörsen

Här kommer sommarens nummer av Lantbruksbörsen, ett nyhetsbrev om de gröna näringarna från Länsförsäkringar.

Länsförsäkringars seminarier i Almedalalen 2015

Länsförsäkringar anordnar i år tre seminarier i Almedalen

Länsförsäkringar ändrar räntor för bolån

Länsförsäkringar ändrar räntorna för bolån. Justeringen gäller från och med fredag den 5 juni 2015.

Nu gör vi det enklare att jämföra hållbara fonder

Idag inför Länsförsäkringar standarden Hållbarhetsprofilen på sin fondplattform. Det innebär att kunderna enklare kan välja och jämföra fonder utifrån deras hållbarhetarbete.