Nu startar högsäsongen för båttjuvar

Semestern är slut och många båtar lämnas utan tillsyn. De blir då lätta byten för båttjuvarna som ökar i takt med att fritidshusen töms. Men med små medel kan du minska risken för båtstöld. 

Länsförsäkringar ändrar räntor för bolån

Länsförsäkringar ändrar räntorna för bolån. Justeringen gäller från och med fredag den 21 augusti 2015.

Stor okunskap om barnförsäkring bland föräldrar

En stor del av föräldrarna tror att hemförsäkringen täcker kostnaderna om barnen skulle bli sjuka eller råka ut för en olycka. Störst är okunskapen bland föräldrar i åldern 30-45. En majoritet av dem tror att skolans försäkring täcker alla kostnader.…

Fukt gynnar hussvampen – husägare kan drabbas av stora skador

Det är nu i juli och augusti som hussvampen lättast får fäste. Men oftast är det först på hösten som drabbade husägare upptäcker skadorna. I värsta fall kan det sluta med att hela huset måste rivas.

Nu säljs Apple Watch i Sverige – Länsförsäkringar först med banktjänster

Nu har smartklockan Apple Watch börjat säljas i Sverige och Länsförsäkringar är först ut i Sverige med att ha en banktjänst för Apple Watch, den populära funktionen Snabbsaldo.

Länsförsäkringsgruppen: delårsöversikt januari – juni 2015

(Siffrorna inom parentes avser januari – juni 2014) Rörelseresultatet i länsförsäkringsgruppens sakförsäkringsverksamhet uppgick till 3 752 (3 120) Mkr. Det tekniska resultatet i länsförsäkringsgruppens sakförsäkringsverksamhet uppgick till 1 185 (1 195) Mkr. Totalkostnadsprocenten uppgick till 92 (92). Kapitalavkastningen i länsförsäkringsgruppen…

Länsförsäkringar AB: delårsrapport januari – juni 2015

(Siffrorna inom parentes avser januari – juni 2014) Koncernens rörelseresultat uppgick till 845 (714) Mkr. Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 8 (7) procent. Rörelseresultatet i sakförsäkringsrörelsen uppgick till 326 (308) Mkr. Premieintäkterna efter avgiven återförsäkring uppgick till 2…

Länsförsäkringar Hypotek: Delårsrapport januari – juni 2015

”Länsförsäkringar Hypotek fortsätter att växa stabilt på bolånemarknaden. Räntenettot stärktes liksom rörelseresultatet och vi har en fortsatt god kreditkvalitet med en mycket låg andel osäkra fordringar. Vi noterar fortsatt stigande bostadspriser och anser att det är av stor vikt…

Länsförsäkringar Bank: Delårsrapport januari – juni 2015

”Länsförsäkringar Bank har en fortsatt stark utveckling med ökade affärsvolymer inom alla produktsegment och en god utveckling av rörelseresultatet, drivet av ett starkt räntenetto och en god kostnadskontroll. Utlåningstillväxten sker med en fortsatt hög kreditkvalitet och kreditförlusterna är mycket…

Vägglusen följer med i resväskan – men få känner igen den

Nu kommer många hem från utlandsresor – och har med sig vägglöss i bagaget. Och antalet drabbade svenska hem ökar för varje år, vilket beror på att vi reser mer och att vägglusen idag har en mycket större motståndskraft mot…