Mer än varannan chef saknar kompetens att ta hand om medarbetares psykiska eller fysiska ohälsa

Omkring 100 000 människor i Sverige är sjukskrivna från sitt jobb på grund av psykisk ohälsa och antalet har ökat med nästan 130 procent sedan 2011. I en undersökning genomförd på uppdrag av Länsförsäkringar framgår att sex av tio småföretagare inte…

Satsar på fastighetsinvesteringar i Europa

Efter många år av framgång med vår nordiska fastighetsfond tar vi nu ett ytterligare steg med den nya fonden Länsförsäkringar Fastighet Europa.

Fyra av fem solscellsinstallationer har brister

Solpaneler blir allt mer attraktivt i takt med teknikutveckling och sjunkande priser. Solenergi är positivt för klimatet och för plånboken, men det finns all anledning att vara en engagerad köpare vid en installation. - Vi ser en stor andel bristfälliga solcellsinstallationer…

Länsförsäkringar Fondliv Årsredovisning 2017

Länsförsäkringar Fondliv Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2017

Länsförsäkringar Liv Årsredovisning 2017

Länsförsäkringar Liv Årsredovisning 2017

Länsförsäkringar Sak Årsredovisning 2017

Länsförsäkringar Sak Årsredovisning 2017

Länsförsäkringsgruppen Årsöversikt 2017

Länsförsäkringsgruppen Årsöversikt 2017

Länsförsäkringar AB Årsredovisning 2017

Länsförsäkringar AB Årsredovisning 2017

Årsöversikten avseende länsförsäkringsgruppen, samt årsredovisningarna avseende;

Länsförsäkringar AB, Länsförsäkringar Sak Försäkrings AB, Försäkringsaktiebolaget Agria, Länsförsäkringar Fondliv Försäkrings AB, och Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB för verksamhetsåret 2017 finns nu tillgängliga på hemsidan. Från och med idag, tisdagen den13 mars 2018, finns årsredovisningarna för verksamhetsåret 2017 tillgängliga på Länsförsäkringars webbplats enligt länkarna nedan. https://www.lansforsakringar.se/stockholm/om-oss/finansiellt/lansforsakringsgruppen/ https://www.lansforsakringar.se/stockholm/om-oss/finansiellt/lansforsakringar-ab/ https://www.lansforsakringar.se/stockholm/om-oss/finansiellt/gemensamma-bolag/lansforsakringar-sak/ https://www.lansforsakringar.se/stockholm/om-oss/finansiellt/gemensamma-bolag/agria-djurforsakring/ https://www.lansforsakringar.se/stockholm/om-oss/finansiellt/gemensamma-bolag/lansforsakringar-fondliv/ https://www.lansforsakringar.se/stockholm/om-oss/finansiellt/gemensamma-bolag/lansforsakringar-liv/   För…