Så påverkas din privatekonomi av budgeten

Vårprivatekonom Elisabeth Hedmark kommenterar Regeringens budget och hur din privatekonomi påverkas nästa år. Regeringen lämnade sin budgetproposition till Riksdagen den 23 oktober. Den innehåller reformer för drygt 25 miljarder. Riksdagen ska nu ta ställning till förslagen och eventuellt klubba igenom dessa…

Riksbanken sänker räntan till noll procent

Riksbanken gav idag besked att reporäntan sänks till noll. Det var väntat att de skulle sänka räntan men vi hade räknat med att de skulle stanna på 0,05 procent. Förutom att det sänker räntan så sänker de även den så…

Länsförsäkringar sänker räntor för bolån

Länsförsäkringar sänker räntan på bolån med samtliga bindningstider. Ändringen gäller från och med torsdag den 30 oktober 2014.

Sommarens värme och regn gynnar hussvampen – drabbad kan få riva huset

Sommarens värmebölja följt av kraftiga regnperioder ökar risken för att drabbas av äkta hussvamp som gynnas av hög luftfuktighet. Trenden är att skadeanmälningarna ökar. I värsta fall kan den som drabbas bli tvungen att riva hela huset.

Länsförsäkringar AB: Delårsrapport januari – september 2014

(Siffrorna inom parantes avser januari-september 2013). Koncernens rörelseresultat uppgick till 1 277 (601) Mkr. Koncernens rörelseintäkter uppgick till 15 640 (12 533) Mkr. Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 8 (5) procent. Rörelseresultatet i sakförsäkringsrörelsen uppgick till 604 (224) Mkr.…

Länsförsäkringsgruppen: Delårsöversikt januari – september 2014

(Siffrorna inom parantes avser januari-september 2013). Rörelseresultatet i gruppens sakförsäkringsverksamhet uppgick till 3 502 (2 952) Mkr. Det tekniska resultatet i gruppens sakförsäkringsverksamhet uppgick till 1 511 (992) Mkr. Totalkostnadsprocenten uppgick till 94 (97). Kapitalavkastningen i gruppen uppgick till…

Länsförsäkringar Bank: Delårsrapport januari-september 2014

–   Privatkunderna har återigen utnämnt Länsförsäkringar Bank till den bank de är mest nöjda med vilket visar att vår affär, som bygger på närhet och trygghet, uppskattas av kunderna. Vi förstärker vår position på bankmarknaden genom ökat antal kunder…

Länsförsäkringar Hypotek: Delårsrapport januari-september 2014

–     Länsförsäkringar fortsätter att ha framgångar på bankmarknaden, en bra tillväxt i bolåneaffären och en fortsatt god kreditkvalitet i låneportföljen. Finansieringen av bolåneverksamheten fortsätter att ske framgångsrikt och räntenettot utvecklades väl, säger Anders Borgcrantz, vd i Länsförsäkringar Hypotek. Perioden…

”Friska medarbetare förblir friska”

Länsförsäkringars Hälsobarometer nr 2, 2014 visar att arbetsgivare fortsätter att inte oroa sig för att medarbetarna ska blir sjuka och sjukskrivas.  Den här gången frågade vi arbetsgivarna varför de inte oroar sig. Svaret vi fick från de flesta arbetsgivarna var…

Stor brandrisk med gamla kaminer och skorstenar

Nu är hösten här på allvar och vi börjar elda i kaminen eller öppna spisen. Men tyvärr förlorar många familjer sina hem eller fritidshus varje år på grund av gamla omoderna kaminer som ger för varma skorstensstockar. Men det går…