Länsförsäkringsgruppen: delårsöversikt januari – september 2016

Rörelseresultatet i länsförsäkringsgruppens sakförsäkringsverksamhet stärktes till 3 645 (2 727) Mkr. Premieintäkterna efter avgiven återförsäkring ökade till 17 933 (16 882) Mkr. Det försäkringstekniska resultatet i länsförsäkringsgruppens sakförsäkringsverksamhet uppgick till 1 177 (1 897) Mkr. Totalkostnadsprocenten uppgick till 96 (92).…

Länsförsäkringar Bank: Delårsrapport januari – september 2016

”Länsförsäkringar Bank fortsätter att utvecklas starkt och vi uppvisar ännu en gång vårt bästa kvartalsresultat någonsin. Vi har under perioden haft en god tillväxt med ökade affärsvolymer och marknadspositionen fortsätter att förbättras inom samtliga segment. Vi befäster på nytt…

Länsförsäkringar Hypotek: Delårsrapport januari – september 2016

”Länsförsäkringar Hypotek har haft en fortsatt positiv utveckling på bolånemarknaden och levererar ett mycket starkt rörelseresultat för perioden. Utlåningstillväxten sker i en jämn takt med fortsatt hög kreditkvalitet och låg kreditförlustnivå. Vi ser att antalet kunder fortsätter att växa…

Länsförsäkringar AB: delårsrapport januari – september 2016

Koncernens rörelseresultat ökade till 1 743 (1 394) Mkr. Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 10 (8) procent. Rörelseresultatet i sakförsäkringsrörelsen förbättrades till 461 (431) Mkr. Premieintäkterna efter avgiven återförsäkring ökade till 3 989 (3 777) Mkr. Rörelseresultatet i…

Fler kvinnliga än manliga småföretagare oroar sig för att bli långvarigt sjuka

Var tredje småföretagare oroar sig för hur de ska klara sig ekonomiskt vid långvarig sjukdom, men fler kvinnliga än manliga småföretagare oroas. Det visar en undersökning från Länsförsäkringar. En oförsäkrad småföretagare kan drabbas hårt om sjukförsäkring saknas och tvingas leva…

Avvaktande bostadsmarknad i september

Priserna på bostadsmarknaden, som började röra sig uppåt i augusti, ökar marginellt även i september. Det visar färsk statistik från Värderingsdata*. Storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och särskilt Malmö visar också på en ökning av bostadspriserna under de tre senaste månaderna, framför…

Vattnet kan frysa sönder fritidshusen

Vi städar och låser våra sommarställen inför vintern, men är inte lika noga med vattensystemet. Bara genom att stänga av huvudkranen skulle många fritidshus räddas från stora vattenskador.

Länsförsäkringar lanserar global hållbarhetsfond

Länsförsäkringar lanserar en ny fond med hållbar inriktning. Fonden heter Länsförsäkringar Global Hållbar och kommer att förvaltas av Hermes Investment Management, som är en av Storbritanniens största kapitalförvaltare och specialiserade inom aktiv förvaltning.

Länsförsäkringar är banken med nöjdast kunder

Länsförsäkringar är för tredje året i rad banken med landets mest nöjda bankkunder. När bankerna rankas efter kundnöjdhet så får Länsförsäkringar bank betyget 74,4, vilket är en bra bit över branschgenomsnittet på 62,9. Det visar en undersökning från Svenskt Kvalitetsindex…

Vanligare att anställda i småföretag oroas över pensionen än företagarna själva

4 av 10 anställda i småföretag oroar sig för pensionen medan bara 3 av 10 av småföretagarna själva gör det. Oron är lika stor bland kvinnliga som hos manliga företagare. De som oroar sig mest är de som befinner sig…