Så påverkas vi av en räntehöjning

Svenska hushåll fortsätter att belåna sig allt mer enligt SCB. En viktig aspekt som påverkar den ekonomiska tryggheten är hur ens belåning ser ut. Tredje och sista delen av rapporten Medelklass utan medel som Länsförsäkringar genomfört bland 3 000 personer…

Lång eller kort tid kvar till pension? Gör så här när det orangea kuvertet kommer

Nu börjar det orangea kuvertet att skickas ut från Pensionsmyndigheten. Kuvertet innehåller en prognos för inkomst- och premiepensionen. – Det här är ett bra tillfälle att skaffa sig bättre koll på sin pension och jag har några tips på hur…

Fortsatt dämpad bostadsprisutveckling i januari

I januari ökade priserna på småhus i Sverige med 1 procent. Stockholmsområdets småhusmarknad ökade något mer, 1,3 procent. Priserna på bostadsrätter ökade mer modest - i snitt 0,6 procent. Här sticker dock fortfarande Malmö ut, där priserna på bostadsrätter fortsatte att…

Samboavtal till Alla Hjärtans Dag

Att bli sambo är att börja ett nytt kapitel i livet och att prata om ekonomin vid en eventuell separation är säkert inte en prioriterad fråga.  Enligt en tidigare undersökning från Länsförsäkringar är det enbart två av tio av samboparen…

Länsförsäkringsgruppen: Årsöversikt 2016 i sammandrag

2016 i korthet (Uppgifterna inom parantes avser helår 2015):  Rörelseresultatet i länsförsäkringsgruppens sakförsäkringsverksamhet stärktes till 4 724 (4 365) Mkr. Premieintäkter efter avgiven återförsäkring ökade till 24 074 (22 705) Mkr. Det försäkringstekniska resultatet i länsförsäkringsgruppens sakförsäkringsverksamhet uppgick till…

Länsförsäkringar AB: Bokslutskommuniké 2016

2016 i korthet (Uppgifterna inom parantes avser helår 2015):  Koncernens rörelseresultat ökade till 2 286 (2 155) Mkr. Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 10 (11) procent. Rörelseresultatet i sakförsäkringsrörelsen uppgick till 644 (908) Mkr. Premieintäkterna efter avgiven återförsäkring ökade…

Länsförsäkringar Bank: Bokslutskommuniké 2016

”Vi kan med stor glädje konstatera att bankens fina utveckling har fortsatt även under det fjärde kvartalet och vi redovisar åter igen vårt bästa resultat någonsin under bankens 20:e verksamhetsår. Affärsvolymerna ökade inom samtliga produktsegment och lönsamheten förbättrades i…

Länsförsäkringar Hypotek: Bokslutkommuniké 2016

”Länsförsäkringar Hypotek har under perioden haft en mycket god utveckling och vi levererar ett starkt rörelseresultat samt växer succesivt vår andel på bolånemarknaden. Den starka lokala närvaron och vår höga kundnöjdhet fortsätter att vara en framgångsfaktor i form av…

Är du rätt försäkrad inför sportlovet?

Det är en god idé att se över sina försäkringar inför sportlovet för att inte drabbas onödigt mycket om något skulle hända. Särskilt viktigt är det att barnen har en barnförsäkring, skador i backen som brutna armar eller ben samt…

Håll i plånboken på sportlovet i fjällen

På sportlovet vill många vara i fjällen. Men utgifterna är stora, och en vecka för en familj kan bli runt 25 – 30 000 kronor. Bostad kostar mest och de dyraste veckorna i fjällen är när barnen har skollov. Men…