Ytterligare rekordhalvår för Länsförsäkringar Fastighetsförmedling

Första halvåret 2016 förmedlade fastighetsförmedlingen 9 454 villor och bostadsrätter, vilket är en ökning med 7 procent jämfört med samma period förra året. Största tillväxten har skett inom bostadsrätter med en ökning på över 10 procent i antal förmedlade bostäder.    …

Återbäringsräntan sänks i Nya Trad

Återbäringsräntan i Nya Trad sänks från 1 augusti till 4 procent före skatt och avgifter. Sänkningen är en anpassning till läget på de finansiella marknaderna.

Länsförsäkringar Bank: Delårsrapport januari – juni 2016

”Länsförsäkringar Bank fortsätter att utvecklas positivt och vi har återigen haft en bra tillväxt med ökade affärsvolymer. Resultatutveckligen är mycket god och vi uppvisar på nytt vårt bästa kvartalsresultat någonsin samtidigt som vi har en stark likviditets- och kapitalsituation.…

Länsförsäkringar Hypotek: Delårsrapport januari – juni 2016

”Länsförsäkringar Hypotek fortsätter att utvecklas positivt och vi har under perioden haft en mycket god resultatutveckling. Det är glädjande att volymtillväxten fortsätter med jämna steg och att vi tar ytterligare markandsandelar med en bibehållen hög kreditkvalitet och låga kreditförluster.…

Länsförsäkringsgruppen: delårsöversikt januari – juni 2016

Rörelseresultatet i länsförsäkringsgruppens sakförsäkringsverksamhet uppgick till 1 414 (3 752) Mkr. Premieintäkter efter avgiven återförsäkring uppgick till 11 777 (11 113) Mkr. Det försäkringstekniska resultatet i länsförsäkringsgruppens sakförsäkringsverksamhet uppgick till 828 (1 185) Mkr. Totalkostnadsprocenten uppgick till 96 (92). Kapitalavkastningen…

Länsförsäkringar AB: delårsrapport januari – juni 2016

Koncernens rörelseresultat uppgick till 1 115 (845) Mkr. Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 10 (8) procent. Rörelseresultatet i sakförsäkringsrörelsen uppgick till 318 (326) Mkr. Premieintäkterna efter avgiven återförsäkring uppgick till 2 630 (2 474) Mkr. Rörelseresultatet i bankkoncernen…

Pokémon Go – jaga monster säkert i sommar

Mobilspelet Pokémon Go där du jagar små monster med din mobil har blivit en rejäl succé över hela världen. Nu har spelet kommit till Sverige och vi har samlat några tips på hur du jagar Pokémon säkert i sommar.

Johan Agerman blir ny vd i Länsförsäkringar AB

Johan Agerman blir ny vd för Länsförsäkringar AB i samband med att Sten Dunér går i avtalsenlig pension. Johan är för närvarande vd i Trygg-Hansa och ingår i koncernledningen för försäkringskoncernen RSAs verksamhet i Skandinavien. Johan tillträder i början av nästa…

Så här blir du kvitt getingar

I sommar väntas en getinginvasion. Torrare och varmare väder efter midsommar har satt fart på getingarna. Den som drabbas av problem med getingbon i villan eller fritidshuset kan genom boendeförsäkringen få hjälp med saneringen.

Ett branschägt Hemnet att föredra menar Länsförsäkringar Fastighetsförmedling

Norska mediebolaget Schibsteds tänkta uppköp av bostadssajten Hemnet har dragits tillbaka efter Konkurrensverkets (KKV) rekommendation att stoppa affären.  Anledningen är att förvärvet anses ha en negativ påverkan på konkurrenssituationen. Bakgrunden är att Schibsted sedan tidigare äger Blocket Bostad och förvärvet…