Länsförsäkringar första bank med app för Apple Watch

Länsförsäkringar är först ut i Sverige med att ha en banktjänst för Apple Watch, den populära funktionen Snabbsaldo. – Vi satsar stort och fokuserat på utveckling av digitala kundmöten. Vi vill erbjuda våra kunder smarta digitala tjänster som underlättar deras vardag,…

Hyr ut fritidshuset och tjäna upp till 50 000 skattefritt

Att äga fritidshus är inte gratis. Men om du är en av Sveriges 422 655 fritidshusägare och kan tänka dig att hyra ut sommarstället för att finansiera lite av kostnaden kan du ta emot hyresinkomster upp till 50 000 kronor skattefritt.  

Ny tjänst för ett tryggare pensionssparande

Länsförsäkringar inför en kostnadsfri riskminskningslösning på marknaden för tjänstepension som man kan välja oavsett vilka fonder man har i övrigt. – Syftet är att trygga sparandet och ge småföretagarna och deras anställda möjlighet till bättre pension, säger Mats Wester, pensionsexpert…

Sjukskrivningar hos medarbetarna oroar inte företagen

Samtidigt som färsk statistik från Försäkringskassan pekar på ett ökande ohälsotal visar en undersökning som Länsförsäkringar gjort att Sveriges småföretagare inte är oroliga för att medarbetarna ska bli sjuka. De upplever inte heller en ökad stress bland medarbetarna. 

Länsförsäkringsgruppen: delårsöversikt januari – mars 2015

(Siffrorna inom parentes avser januari – mars 2014) Rörelseresultatet i länsförsäkringsgruppens sakförsäkringsverksamhet uppgick till 3 635 (1 410) Mkr. Det tekniska resultatet i länsförsäkringsgruppens sakförsäkringsverksamhet uppgick till 398 (524) Mkr. Totalkostnadsprocenten uppgick till 95 (94). Kapitalavkastningen i länsförsäkringsgruppen uppgick…

Länsförsäkringar AB: delårsrapport januari – mars 2015

(Siffrorna inom parentes avser januari – mars 2014) Koncernens rörelseresultat uppgick till 487 (293) Mkr. Koncernens rörelseintäkter uppgick till 13 455 (4 580) Mkr. Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 9 (6) procent. Rörelseresultatet i sakförsäkringsrörelsen uppgick till 171…

Länsförsäkringar Hypotek: Delårsrapport januari-mars 2015

–   Länsförsäkringar fortsatte under det första kvartalet 2015 att växa på bolånemarknaden. Räntenettot ökade och kreditkvaliteten var fortsatt hög med en kreditförlustnivå och osäkra fodringar som uppgick till noll. Finansieringen av bolåneverksamheten fungerade väl och förfallostrukturen var fortsatt välfördelad.…

Länsförsäkringar Bank: Delårsrapport januari – mars 2015

–   Under årets första kvartal fortsatte Länsförsäkringar Bank att växa stabilt. Affärsvolymerna ökade och rörelseresultat, räntenetto och lönsamheten stärktes. Utlåningen, som främst växte genom bolån till privatpersoner, ökade med bibehållen god kreditkvalitet och kreditförlusterna var fortsatt mycket låga. Upplåningen…

Pris för insatser långt utöver det vanliga för ett finansiellt bolag

Onsdagen den 22 april tilldelades Länsförsäkringar Bergslagen priset som ”Årets skadeförsäkringsbolag” på Insurance Awards, försäkringsbranschens egen gala. En fin utmärkelse för ett svenskt länsförsäkringsbolag i konkurrens med nationella aktörer. Bolaget tilldelades priset för sitt helhetsgrepp kring skogsbranden i Västmanland i…

Stora skillnader i bindningstider på bolånen i landet

Skillnaderna på vilka bindningstider vi väljer skiljer sig stort i landet visar Länsförsäkringars Bolånebarometer för första kvartalet 2015. Den visar också att antal nya bolån med tremånaders bindningstid ökade medan antalet lån med bindningstid 1–3 år minskade.