Länsförsäkringars interna modell för beräkning av kapitalkrav godkänd av FI

Länsförsäkringar AB-koncernen har tillsammans med Länsförsäkringar Liv, som första svenska försäkringsbolag fått sin partiella interna modell för beräkning av kapitalkrav, godkänd av Finansinspektionen (FI) i Sverige.

Båtförsäkringen täcker inte alltid en bruten fot

En båtförsäkring täcker oftast bara skador på båten, men inte om man skadar sig på båten, bryggan eller vid arbete med båten. Och inte heller för de passagerare som är med vid eller på båten.     – Innan du seglar iväg…

Ny produktchef på Länsförsäkringar vill göra tjänstepension mer begripligt

Begripliga pensions- och försäkringserbjudanden anpassade för att göra det enklare för kunderna. Det är utgångspunkten när Länsförsäkringar under ledning av nytillträdda produktchefen Jim Rotsman ska vässa erbjudandet till tjänstepensionskunderna. 

Allt färre småföretagare sätter av till tjänstepension

Vart tredje småföretag med upp till 20 anställda saknar avsättningar till tjänstepension för sig själv eller sina anställda. Och trenden är negativ - andelen som gör avsättningar till tjänstepension har minskat varje år sedan 2008. Det visar ny data från…

Fortsatt viktigt att ha koll på pensionen – även efter den slopade avdragsrätten

Frågan om avdragsrätt för privat pensionsförsäkring har uppmärksammats i medierna de senaste dagarna. Frågan har handlat om hur försäkringsbolag och banker har hanterat kunder som fortfarande betalar in pengar till sitt pensionssparande och därmed riskerar dubbelbeskattning. Så här tycker vi…

Utred maxgränser för andelen rörliga bostadslån och minimigränser för andelen som binds på minst 5 år

Svenska hushåll har, trots en intensiv offentlig debatt om riskerna, fortsatt att belåna sig i en hög takt. Förklaringen ligger till stor del i god inkomstutveckling, låga räntor och obalanser på bostadsmarknaden som tillsammans har drivit fram en stark prisuppgång.…

Ett tomt fritidshus kan ge dig extrainkomst

Ofta utnyttjas inte fritidshuset fullt ut utan står tomt under många veckor per år. Med amorteringskrav, räntekostnader, el, värme, försäkringar och underhåll kostar det ofta flera tusenlappar per månad. Året runt. Genom att hyra ut det under några veckor per…

Få vet hur mycket de får avsatt till tjänstepension

Små företag med upp till 20 anställda sätter i genomsnitt av 5 procent till sina anställdas tjänstepension. Men okunskapen bland de anställda är stor om hur stora avsättningarna är. Så många som 2 av 3 som jobbar i småföretag vet…

Gräsbränder tar flera hus varje år – elda rätt

Nu är risken mycket stor för gräsbränder runt om i landet. Och flera hus och byggnader brinner ner varje år på grund av eldning utomhus. Om du är oaktsam och olyckan är framme är det inte säkert att försäkringen täcker…

Länsförsäkringsgruppen: delårsöversikt januari – mars 2016

Rörelseresultatet i länsförsäkringsgruppens sakförsäkringsverksamhet uppgick till -277 (3 635) Mkr. Premieintäkter efter avgiven återförsäkring uppgick till 5 871 (5 470) Mkr. Det försäkringstekniska resultatet i länsförsäkringsgruppens sakförsäkringsverksamhet uppgick till 356 (398) Mkr. Totalkostnadsprocenten uppgick till 97 (95). Kapitalavkastningen i länsförsäkringsgruppen…