Vanligare att anställda i småföretag oroas över pensionen än företagarna själva

4 av 10 anställda i småföretag oroar sig för pensionen medan bara 3 av 10 av småföretagarna själva gör det. Oron är lika stor bland kvinnliga som hos manliga företagare. De som oroar sig mest är de som befinner sig…

Länsförsäkringar fortsätter sänka fondavgifter

Länsförsäkringar sänker avgiften på nio egna aktivt förvaltade aktiefonder. Fondavgiften sänks med upp till 0,4 procentenheter och gäller för kunder som redan har eller köper fonderna genom Länsförsäkringar.   

Länsförsäkringar lanserar en global multistrategifond

Länsförsäkringar senaste tillskott i fondutbudet, Multistrategi, är en global fond som inte är bunden till en viss strategi eller inriktning, och som har låg korrelation med andra tillgångsslag.

12 av 20 tätskikt läcker fortfarande

För två år sen lät Länsförsäkringar testa de tätskikt som används mest i svenska badrum. Resultatet var nedslående – 17 av 20 tätskikt läckte. Nu har resultatet kommit för 2016. Och fortfarande läcker 12 av 20. – Resultatet är alltså bättre,…

Länsförsäkringar marknadsledare inom tjänstepension

Länsförsäkringar förstärker sin position som marknadsledare på marknaden för individuell tjänstepension, vilket är Länsförsäkringars huvudmarknad. Det visar branschstatistik för årets andra kvartal.  

Ytterligare rekordhalvår för Länsförsäkringar Fastighetsförmedling

Första halvåret 2016 förmedlade fastighetsförmedlingen 9 454 villor och bostadsrätter, vilket är en ökning med 7 procent jämfört med samma period förra året. Största tillväxten har skett inom bostadsrätter med en ökning på över 10 procent i antal förmedlade bostäder.    …

Återbäringsräntan sänks i Nya Trad

Återbäringsräntan i Nya Trad sänks från 1 augusti till 4 procent före skatt och avgifter. Sänkningen är en anpassning till läget på de finansiella marknaderna.

Länsförsäkringar Bank: Delårsrapport januari – juni 2016

”Länsförsäkringar Bank fortsätter att utvecklas positivt och vi har återigen haft en bra tillväxt med ökade affärsvolymer. Resultatutveckligen är mycket god och vi uppvisar på nytt vårt bästa kvartalsresultat någonsin samtidigt som vi har en stark likviditets- och kapitalsituation.…

Länsförsäkringar Hypotek: Delårsrapport januari – juni 2016

”Länsförsäkringar Hypotek fortsätter att utvecklas positivt och vi har under perioden haft en mycket god resultatutveckling. Det är glädjande att volymtillväxten fortsätter med jämna steg och att vi tar ytterligare markandsandelar med en bibehållen hög kreditkvalitet och låga kreditförluster.…

Länsförsäkringsgruppen: delårsöversikt januari – juni 2016

Rörelseresultatet i länsförsäkringsgruppens sakförsäkringsverksamhet uppgick till 1 414 (3 752) Mkr. Premieintäkter efter avgiven återförsäkring uppgick till 11 777 (11 113) Mkr. Det försäkringstekniska resultatet i länsförsäkringsgruppens sakförsäkringsverksamhet uppgick till 828 (1 185) Mkr. Totalkostnadsprocenten uppgick till 96 (92). Kapitalavkastningen…