Ta bort getingboet på kvällen

Trots en sval inledning av sommaren har nu delar av Sverige drabbats av getinginvasion. Det är det lite torrare och varmare vädret som satt fart på getingarna. 

Se till att ha en båtförsäkring som täcker personskador

Om du ska ut och åka båt i sommar, tänk på att ha en försäkring som inte bara gäller din båt utan också dig. En båtförsäkring täcker oftast bara skador på båten, men inte när man skadar sig på båten,…

Länsförsäkringsgruppen: Delårsöversikt januari – juni 2014

(Siffrorna inom parantes avser januari-juni 2013). Rörelseresultatet i gruppens sakförsäkringsverksamhet uppgick till 3 120 (1 471) Mkr. Det tekniska resultatet i gruppens sakförsäkringsverksamhet uppgick till 1 195 (382) Mkr. Totalkostnadsprocenten uppgick till 92 (100). Kapitalavkastningen i gruppen uppgick till…

Länsförsäkringar AB: Delårsrapport januari – juni 2014

(Siffrorna inom parantes avser januari-juni 2013). Koncernens rörelseresultat uppgick till 714 (326) Mkr. Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 7 (4) procent. Rörelseresultatet i sakförsäkringsrörelsen uppgick till 308 (128) Mkr. Premieintäkterna efter avgiven återförsäkring uppgick till 2 267 (2…

Länsförsäkringar Hypotek: Delårsrapport januari-juni 2014

–    Länsförsäkringar var i slutet av kvartalet först på bankmarknaden med att certifiera alla bolånerådgivare, vilket befäster vår ambitionsnivå när det gäller att ge kvalitet, service och trygghet till våra kunder. Vi har en god bolånetillväxt och kreditkvaliteten i…

Länsförsäkringar Bank: Delårsrapport januari-juni 2014

–  Länsförsäkringar fortsätter att stärka positionen på bankmarknaden med ökande affärsvolymer och ett stärkt räntenetto och resultat. Vi arbetar ständigt med att erbjuda kunderna ett enkelt, tydligt och attraktivt alternativ och vi ligger i framkant med digitala tjänster både…

Länsförsäkringar sänker räntor för bolån

Länsförsäkringar sänker räntan på bolån med samtliga bindningstider. Ändringen gäller från och med tisdag den 8 juli 2014.

Länsförsäkringar sänker räntor för bolån

Länsförsäkringar sänker räntan på bolån med bindningstid 3 månader. Ändringen gäller från och med fredag den 4 juli 2014.

Tusentals kronor i sparande till männens fördel

Män och kvinnor sparar olika mycket och det får stor betydelse under en livstid. Medianvärdet för männens sparande är 2 000 kronor per månad och för kvinnor 1 500 kronor per månad. Vid långsiktigt sparande under exempelvis 15 år med en…

Hög tid för hushållen att förbereda sig för högre räntekostnader, även om det dröjer.

Privatekonom Elisabeth Hedmark ger några privatekonomiska tips;