Länsförsäkringar AB: Delårsrapport januari – september 2014

(Siffrorna inom parantes avser januari-september 2013). Koncernens rörelseresultat uppgick till 1 277 (601) Mkr. Koncernens rörelseintäkter uppgick till 15 640 (12 533) Mkr. Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 8 (5) procent. Rörelseresultatet i sakförsäkringsrörelsen uppgick till 604 (224) Mkr.…

Länsförsäkringsgruppen: Delårsöversikt januari – september 2014

(Siffrorna inom parantes avser januari-september 2013). Rörelseresultatet i gruppens sakförsäkringsverksamhet uppgick till 3 502 (2 952) Mkr. Det tekniska resultatet i gruppens sakförsäkringsverksamhet uppgick till 1 511 (992) Mkr. Totalkostnadsprocenten uppgick till 94 (97). Kapitalavkastningen i gruppen uppgick till…

Länsförsäkringar Bank: Delårsrapport januari-september 2014

–   Privatkunderna har återigen utnämnt Länsförsäkringar Bank till den bank de är mest nöjda med vilket visar att vår affär, som bygger på närhet och trygghet, uppskattas av kunderna. Vi förstärker vår position på bankmarknaden genom ökat antal kunder…

Länsförsäkringar Hypotek: Delårsrapport januari-september 2014

–     Länsförsäkringar fortsätter att ha framgångar på bankmarknaden, en bra tillväxt i bolåneaffären och en fortsatt god kreditkvalitet i låneportföljen. Finansieringen av bolåneverksamheten fortsätter att ske framgångsrikt och räntenettot utvecklades väl, säger Anders Borgcrantz, vd i Länsförsäkringar Hypotek. Perioden…

”Friska medarbetare förblir friska”

Länsförsäkringars Hälsobarometer nr 2, 2014 visar att arbetsgivare fortsätter att inte oroa sig för att medarbetarna ska blir sjuka och sjukskrivas.  Den här gången frågade vi arbetsgivarna varför de inte oroar sig. Svaret vi fick från de flesta arbetsgivarna var…

Stor brandrisk med gamla kaminer och skorstenar

Nu är hösten här på allvar och vi börjar elda i kaminen eller öppna spisen. Men tyvärr förlorar många familjer sina hem eller fritidshus varje år på grund av gamla omoderna kaminer som ger för varma skorstensstockar. Men det går…

”Kvinnor har inte rätt kompetens för styrelseuppdrag”

Var fjärde man anger bristen på kvinnors kompetens som en av anledningarna till att det inte väljs in fler kvinnor i styrelserna. Men den främsta anledningen till den sneda könsfördelningen i styrelserna anser både män och kvinnor ändå främst bero…

Länsförsäkringar sänker räntor för bolån

Länsförsäkringar sänker räntan på bolån med samtliga bindningstider. Ändringen gäller från och med tisdag den 21 oktober 2014.

Spara till resan i appen

Länsförsäkringars nya funktion i mobilappen gör det möjligt att sätta personliga sparmål. Samtidigt görs designen i appen om för att underlätta användandet.

Nytt nummer av Lantbruksbörsen

Här kommer höstens nummer av Lantbruksbörsen från Länsförsäkringar.