Sjukskrivningar innebär mer jobb för friska kollegor

Nu är årets sjukaste månad här, och det påverkar även många som inte är direkt drabbade – 75 procent av arbetsgivarna i företag med 5-10 anställda löser kortare sjukfrånvaro genom att lägga över arbetsuppgifter på andra medarbetare. 

Länsförsäkringar ändrar räntor för bolån

Länsförsäkringar ändrar räntorna för bolån. Justeringen gäller från och med måndag den 19 februari 2018.

Länsförsäkringsgruppen: Årsöversikt 2017 i sammandrag

2017 i korthet (Uppgifterna inom parantes avser helår 2016): Rörelseresultatet i länsförsäkringsgruppens sakförsäkringsverksamhet ökade till 7 207 (4 626) Mkr. Återbäring och rabatter ökade till 1 696 (1 202) Mkr. Premieintäkt efter avgiven återförsäkring ökade till 25 504 (24 073)…

Länsförsäkringar lanserar fonden FossilSmart

Från och med den 12 februari kan Länsförsäkringars kunder spara i en fond som har målet att kombinera hänsyn till klimatförändringarna med en god avkastning: Länsförsäkringar FossilSmart.

Alla hjärtans dag – kärlek bra för din ekonomi

Den som bor ensam har högre månadskostnader än den som bor ihop med någon och delar på kostnaderna. Men det är viktigt att ha koll på kostnaderna och att tidigt våga prata om hur man vill lägga upp ekonomin i…

Länsförsäkringar Bank: Bokslutskommuniké 2017

”Vi har än en gång ett starkt resultat och sammanfattar 2017 som det bästa året i bankens historia. Räntenettot utvecklades väl under året och låneportföljen håller fortsatt hög kreditkvalitet. Affärsvolymerna uppvisade en god tillväxt och marknadspositionen har förbättrats inom samtliga…

Länsförsäkringar Hypotek: Bokslutskommuniké 2017

”Länsförsäkringar Hypotek har under 2017 haft en mycket god utveckling och rörelseresultat fortsätter att utvecklas positivt drivet av ett starkt underliggande räntenetto. Utlåningstillväxten sker i en jämn takt medan kreditkvaliten är fortsatt hög och kreditförlusterna mycket låga. Vi ser att…

Användarna i fokus när Länsförsäkringar vann pris

I årets Web Service Award, galan som hyllar 2017 års bästa webbplatser och appar, vann Länsförsäkringars app pris för Bästa mobila upplevelse. Även Agrias webb prisades i kategorin Information och service. 

Bara en av fem småföretag oroar sig över att medarbetarna ska sjukskriva sig

Trots höga sjuktal oroar sig bara en av fem småföretagare för att medarbetarna ska sjukskriva sig de närmaste 12 månaderna. Andelen som oroar sig har minskat från 24 till 20 procent de senaste tre åren. Det visar en undersökning bland…

Johan Agerman lämnar Länsförsäkringar AB

Styrelsen för Länsförsäkringar AB och Johan Agerman har kommit överens om att Johan Agerman lämnar sin post som vd för bolaget den 2 februari på grund av olika syn på hur Länsförsäkringar AB ska drivas.  Johan Agerman kvarstår till styrelsens…