Länsförsäkringar sänker courtaget rejält

Nu får Länsförsäkringars kunder en av marknadens lägsta avgifter när de handlar aktier och andra värdepapper. Courtaget sänks till 0,05 procent eller minst 20 kr. – Det är förhållandevis en liten andel av våra kunder som är aktiva i aktiehandel. Genom…

Priserna på småhus fortsätter att stiga i hela landet

Priserna på småhus fortsatte att stiga i landet även i mars månad medan bostadsrätterna hade en mer modest ökningstakt. Undantaget är Malmö som under de senaste månaderna visat på en rekordhög prisökningstakt för bostadsrätter. Det visar senaste statistiken från Värderingsdata*…

Länsförsäkringar utesluter ytterligare 50 kolbolag

Under 2016 började Länsförsäkringar att fasa ut investeringar i fossila bolag genom att utesluta energi- och gruvbolag där mer än 50 procent av omsättningen kommer från kol. Då uteslöt vi 80 bolag från våra fonder.

Stockholm och Göteborg tävlar om att resa hållbart

Att få fler att ändra resbeteende och ställa bilen är utmaningen som initiativet Res SMART vill lyckas med. Den 4 april lanserar Länsförsäkringar, i samarbete med forskningsinstitutet RISE Viktoria, tävlingen ”Res smart tillsammans” där Göteborg och Stockholm tävlar om att vara…

Deklarationsdagen närmar sig – nyheter och tips

Även om du inte fått pappersdeklarationen kan du redan nu deklarera elektroniskt eller via telefon. Länsförsäkringars privatekonom ger tips om avdrag och annat som är bra att tänka på när du deklarerar. 

Återbäringsräntan höjs till 5 procent i Nya Trad

Återbäringsräntan i Nya Trad höjs från 1 april till 5 procent före skatt och avgifter. De kunder som valt att byta villkor till Nya Trad får därmed ytterligare förbättrad värdeutveckling i sitt sparande.

Länsförsäkringar går ur North Dakota Access Pipeline

Länsförsäkringars fonder exkluderar de bolag som står bakom byggandet av oljeledningen North Dakota Access Pipeline. – Vi är besvikna över att våra påtryckningar för att få bolagen att ändra dragningen av oljeledningen inte gett resultat. Att exkludera bolag är alltid vårt…

Kränkande behandling och mobbning–största riskfaktorn för psykisk ohälsa på jobbet

Meningsfullt arbete, balans mellan arbete och fritid och bra lön är de faktorer som både chefer och medarbetare anser viktigast för att må bra på jobbet. De är också överens om att kränkande behandling och mobbning är den största riskfaktorn…

Allt färre privata pensionssparare

De senaste tio åren har andelen som uppger att de sparar privat till pensionen minskat från 74 till 59 procent visar en undersökning som Länsförsäkringar gjort. En av de vanligaste anledningarna är att man inte vet hur man ska spara.…

Fed ger besked om räntan i morgon – vi svarar på frågor

I morgon är det dags för Fed och Janet Yellen att fatta beslut om den amerikanska styrräntan.