Stor brandrisk med gamla kaminer och skorstenar

Nu är hösten här på allvar och vi börjar elda i kaminen eller öppna spisen. Men tyvärr förlorar många familjer sina hem eller fritidshus varje år på grund av gamla omoderna kaminer som ger för varma skorstensstockar. Men det går…

”Kvinnor har inte rätt kompetens för styrelseuppdrag”

Var fjärde man anger bristen på kvinnors kompetens som en av anledningarna till att det inte väljs in fler kvinnor i styrelserna. Men den främsta anledningen till den sneda könsfördelningen i styrelserna anser både män och kvinnor ändå främst bero…

Länsförsäkringar sänker räntor för bolån

Länsförsäkringar sänker räntan på bolån med samtliga bindningstider. Ändringen gäller från och med tisdag den 21 oktober 2014.

Spara till resan i appen

Länsförsäkringars nya funktion i mobilappen gör det möjligt att sätta personliga sparmål. Samtidigt görs designen i appen om för att underlätta användandet.

Nytt nummer av Lantbruksbörsen

Här kommer höstens nummer av Lantbruksbörsen från Länsförsäkringar.

Länsförsäkringar åter banken med nöjdast kunder

Länsförsäkringar är den bank som privatkunderna är mest nöjda med. Det visar SKI 2014 som offentliggjordes i dag.

Billigt att bo men dyrt att flytta

Nästan hälften av de svenskar som äger sin bostad anger att de bor billigt som en anledning till att de väljer att inte flytta. Och drygt var femte person med en inkomst över 30 000 kronor anger att det är den…

Bara 2 av 10 känner till investeringssparkonto

Investeringssparkonto är tänkt för gemene man, men det är beklagligt att så få känner till det och innebär att många missar en bra möjlighet. Regeringen införde investeringssparkontot för ett par år sedan som en förmånlig sparform. Och när avdragsrätten för…

Rädda ditt fritidshus – stäng av huvudkranen före vintern

Nu bommar många igen sitt sommarställe inför vintern, men glömmer att stänga och tömma vattensystemet. Om alla stängde av huvudkranen innan kylan kommer så skulle antalet vattenskadade golv och väggar begränsas betydligt, säger Peter Bratt, skadeexpert på Länsförsäkringar.

Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag upphör med att meddela ansvarsförsäkring för livförsäkringsförmedlingsverksamhet

Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag införde, från och med den 18 september, 2014, stopp för att nyteckna eller förnya ansvarsförsäk­ringar för livförsäkringsförmedlingsverksamhet. Redan befintliga försäkringsavtal kommer inte att förnyas vid kommande förfallodag.