Länsförsäkringsgruppen: delårsöversikt januari – mars 2016

Rörelseresultatet i länsförsäkringsgruppens sakförsäkringsverksamhet uppgick till -277 (3 635) Mkr. Premieintäkter efter avgiven återförsäkring uppgick till 5 871 (5 470) Mkr. Det försäkringstekniska resultatet i länsförsäkringsgruppens sakförsäkringsverksamhet uppgick till 356 (398) Mkr. Totalkostnadsprocenten uppgick till 97 (95). Kapitalavkastningen i länsförsäkringsgruppen…

Länsförsäkringar Hypotek: Delårsrapport januari-mars 2016

”Länsförsäkringar Hypotek har under kvartalet haft en god utveckling på bolånemarknaden där vi succesivt fortsätter att ta marknadsandelar och leverera ett stärkt rörelseresultat. Utlåningstillväxten sker i en jämn takt med hög kreditkvalitet samtidigt som kreditförlusterna fortsätter att vara mycket…

Länsförsäkringar Bank: Delårsrapport januari – mars 2016

”Det är med stor glädje vi kan presentera ännu ett kvartal där banken på bred front fortsätter att utvecklas positivt och med en stadig tillströmning av nya kunder. Resultatet fortsätter att utvecklas starkt och vi uppvisar återigen vårt bästa…

Länsförsäkringar AB: delårsrapport januari – mars 2016

Koncernens rörelseresultat uppgick till 537 (487) Mkr. Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 9 (9) procent. Rörelseresultatet i sakförsäkringsrörelsen uppgick till 172 (171) Mkr. Premieintäkterna efter avgiven återförsäkring uppgick till 1 297 (1 227) Mkr. Rörelseresultatet i bankkoncernen uppgick…

Länsförsäkringar startar förvaltning av svenska aktier

Länsförsäkringars fondbolag startar förvaltning av svenska aktier i egen regi. I ett första steg gäller detta förvaltningen av Länsförsäkringar Fastighetsfond och Länsförsäkringar Småbolag Sverige. 

Sten Dunér går i pension

Länsförsäkringar ABs vd Sten Dunér kommer planenligt att gå i pension under 2016. Styrelsen för LFAB har därför påbörjat rekryteringen av hans efterträdare.

Stora skillnader i tjänstepension mellan olika branscher

Ny statistik visar att skillnaden är stor mellan olika branscher när det gäller att sätta av till tjänstepension. Störst andel företag som saknar tjänstepension har färre än fem anställda och finns i hotell- och restaurangbranschen (43 procent). Andra stora branscher…

Länsförsäkringar högst anseende bland banker

Återigen hamnar Länsförsäkringar i topp när kunderna svarar på vilket förtroende de har för sin bank. I Anseendebarometern Bank 2016* rankas 13 banker. Tillsammans med ICA Banken och Avanza hamnar vi i topp i anseende. Däremot hamnar både Nordea och…

Bäst på hållbarhet i försäkringsbranschen

Länsförsäkringar är bäst på hållbarhet i försäkringsbranschen enligt Sustainable Brand Index 2016 - Nordens största undersökning på hållbarhet. Totalt har 30 000 konsumenter i fyra länder sagt sitt om 750 varumärken i 20 branscher. Sustainable Brand Index genomfördes första gången…

Länsförsäkringsgruppens årsöversikt 2015 finns tillgänglig på webbplatsen

Från och med idag, tisdag den 5 april 2016, finns länsförsäkringsgruppens årsöversikt för 2015 tillgänglig på Länsförsäkringars webbplats. För att gå till Länsförsäkringars webbplats klicka här http://www.lansforsakringar.se/stockholm/om-oss/finansiellt/lansforsakringsgruppen/rapporter/      För ytterligare information kontakta: Sten Dunér, vd Länsförsäkringar AB 08-588 411 15, 073-964 11…