Satsning på dikor och avel – årets vinnarkoncept i Ung Växtkraft

Att flytta till en bygd där de flesta flyttlass går i motsatt riktning och etablera sig så framgångsrikt är en bedrift utöver det vanliga. Också hans sätt att sprida framtidstro och engagemang i bygdens och branschens frågor gör honom till…

Länsförsäkringars reklamfilm – Ge dina anställda en trygg tjänstepension

Med start idag rullar Länsförsäkringars reklamfilm där företagare uppmärksammas på att se över tjänstepensionslösningarna för sig själv och sina anställda. Reklamfilmen börjar sändas den 4 mars och kommer att visas genom videoannonsering på bland annat TV4 Play. 

Länsförsäkringar Banks årsredovisning 2014 finns tillgänglig på hemsidan

Från och med idag, torsdagen den 19 februari 2015, finns Länsförsäkringar Banks och Länsförsäkringar Hypoteks årsredovisningar för 2014 tillgängliga på Länsförsäkringar Banks och Länsförsäkringar Hypoteks webbplatser. För att gå till Länsförsäkringar Banks webbplats klicka här http://www.lansforsakringar.se/stockholm/om-oss/finansiellt/lansforsakringar-bank-ab/ För att gå till…

Länsförsäkringar sänker räntor för bolån

Länsförsäkringar sänker räntan på bolån med samtliga bindningstider. Ändringen gäller från och med fredag 20 februari 2015.

Länsförsäkringar AB: Bokslutskommuniké 2014

Helår 2014 jämfört med helår 2013. Koncernens rörelseresultat uppgick till 1 469 (923) Mkr och rörelseintäkterna till 22 780 (18 558) Mkr. Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 7 (5) procent. Rörelseresultatet i sakförsäkringsrörelsen uppgick till 791 (427) Mkr. Premieintäkterna efter…

Länsförsäkringsgruppen: Årsöversikt 2014 i sammandrag

Helåret 2014 jämfört med helåret 2013. Rörelseresultatet i gruppens sakförsäkringsverksamhet uppgick till 5 604 (3 863) Mkr. Det tekniska resultatet i gruppens sakförsäkringsverksamhet uppgick till 2 311 (1 247) Mkr. Totalkostnadsprocenten uppgick till 93 (98). Kapitalavkastningen i gruppen uppgick…

Länsförsäkringar Bank: Bokslutskommuniké 2014

–        Länsförsäkringar, den kundägda banken, har Sveriges mest nöjda privatkunder och utsågs till Årets Bank 2014. Den lokala förankringen och det attraktiva erbjudandet är grunden för våra framgångar. Den stabila tillväxt, som banken haft under året, fortsatte även under…

Länsförsäkringar Hypotek: Bokslutkommuniké 2014

–   Länsförsäkringars stabila och lönsamma tillväxt i bolåneaffären fortsatte under året. Vår volymtillväxt var god och marknadspositionen på bolånemarknaden stärktes, vilket visar att vår affärsmodell baserad på lokal närvaro och personliga kundmöten är framgångsrik. Räntenettot stärktes liksom rörelseresultatet. Vi…

Bra app för säkrare tur på snöskoter eller skidor

Sportlovet är snart här och skidor och skoter går varma. Många väljer att göra långturer på fjället och i skogen. Ibland kör man fast med skotern eller råkar ut för väderomslag som gör att man snabbt kan behöva larma familjen…

Slopat ränteavdrag kan skjuta tillväxten i sank

En undersökning som Länsförsäkringar gjort bland 5 000 svenskar med bolån visar att ett slopande av ränteavdraget kan påverka konsumtionen negativt. Fyrtio procent svarar att de skulle bli tvungna att dra ned på konsumtionen om ränteavdraget slopas.